Musikhögskolan

Teater

Teaterstudenter

Teater är en konstart där flera konstnärliga uttrycksformer samspelar. I centrum står mötet med publiken i ett gemensamt här och nu.

Teaterns viktigaste kunskapsområden är skådespelarens träning och arbete, teaterregi, dramatik och dramaturgi, scenrummets design och teknik samt teaterproduktionens ledning och organisation. I scenrummets design och teknik ingår områden som scenografi, kostym, mask, ljus och ljud.

Teaterpedagogiken fokuserar på kunskap och färdigheter inom teaterkonstens olika uttrycksformer och hur dessa samspelar. Detta innebär utveckling av eget konstnärligt skapande, men syftar framförallt till att kunna leda andra i teaterkonstnärliga processer. Teaterpedagogiken lägger tonvikten både vid scenkonstnärligt skapande och på hur teaterundervisning går till och varför, och kunskaper om ledarskap, grupprocesser och sociala relationer är viktiga.

Teater är en kollektiv konstform där vi ofta arbetar i grupp. Den sceniska produktionen i olika varianter är en typisk arbetsform i teaterpedagogisk verksamhet. 

Förmågan att göra medvetna konstnärliga val, väga konstnärliga och pedagogiska perspektiv mot varandra och omsätta konstnärliga idéer till sceniskt uttryck i kommunikation med publik är centralt i teaterpedagogiken. Detta är förmågor som utvecklas och fördjupas genom hela utbildningen.

Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Nästa antagning är till hösten 2022!

Vill du leda teaterarbete med barn, ungdomar eller vuxna? 
Vill du undervisa i teater i kulturskolan? 
Vill du arbeta med teater i projekt och i föreningsliv?

Teaterpedagogprogrammet ger dig både konstnärliga och pedagogiska färdigheter inom scenkonstområdet och allt du behöver för att bli teaterpedagog

Läs mer och anmäl dig till teaterpedagogprogrammet!

Fristående kurser

Teater kan du även läsa som fristående kurser. 

Läs mer och anmäl dig till våra fristående kurser i teater.

Våra lärare inom teater och scenkonst