Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du jobba med teater och pedagogik och leda barn, ungdomar eller vuxna? Här är teaterutbildningen som ger dig de konstnärliga och pedagogiska färdigheter du behöver för ditt framtida jobb som teaterpedagog.

Två studenter sitter och teatersminkar sig.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

I programmet varvas ämnesstudier i teater med teaterpedagogiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

I ämneskurserna i teater får du utveckla dina kunskaper inom teateruttryckets olika områden exempelvis skådespeleri, regi och teaterns visuella uttryck. Detta sker bland annat genom praktiska övningar och uppgifter i grupp. Undervisningen organiseras ofta som sceniska projekt där du möter publik både på universitet och ute i andra verksamheter. Du tränas i att kommunicera med sceniskt uttryck och driva sceniska projekt.

Under utbildningen får du fördjupa dig i teaterpedagogikens område där mötet mellan konstnärligt arbete och pedagogik står i centrum. Du lär dig mer om lärarrollen, lärande och ämnesdidaktik. Under två femveckorsperioder har du verksamhetsförlagd utbildning där du får viktiga kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet. Den ena perioden får du auskultera i en teaterpedagogisk verksamhet och pröva att bedriva teaterundervisning i olika verksamheter och mot olika målgrupper. Den andra perioden är du i någon teaterpedagogisk verksamhet och arbetar tillsammans med och handleds av erfarna teaterpedagoger. I slutet av utbildningen får du fördjupa eller bredda ditt teaterpedagogiska intresse genom ett självständigt arbete.

Utbildningen bygger på en kombination av praktiska övningar och litteraturstudier. Med stöd i litteratur får du reflektera över den konstnärliga och pedagogiska praktiken.

Teaterpedagogprogrammet riktar sig till dig som vill utveckla grundläggande pedagogisk och konstnärlig färdighet inom scenkonstområdet för att kunna leda andra i konstnärliga processer. Vi tror att du som söker har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning – eller från egna yrkeserfarenheter.

Utbildningsplan Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Termin 1 får du en introduktion till teaterpedagogik och didaktik. Du får också lära dig om skådespeleri och om dramaturgi.

Termin 2 arbetar du med kreativitet och estetisk kommunikation bl.a. i ett sceniskt projekt. En delkurs ger dig en praktisk och teoretisk bas för regiarbete. I en annan kurs får du fortsätta att fördjupa dig i skådespeleri med fokus på röst. Under terminen fokuseras också på undervisning och lärande i teater.

Termin 3 inleds med en kurs inom scenens visuella design. Du får grunder i teaterns olika designområden t ex ljus, kostym, maskering och scenografi och lär dig mer om både design, hantverk och teknik. Du får sen möjlighet att använda dina erfarenheter i ett sceniskt projekt. Under terminen lär du dig mer om rollen som teaterpedagog och om normkritiska perspektiv och gör också verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Termin 4 får du lära dig mer om den dramatiska textens uppbyggnad och form utifrån olika pjäser. Med utgångspunkt i en pjästext genomförs en scenisk produktion där fokus även är på skådespelarens och regissörens arbete. Även denna termin har du VFU och du fortsätter utveckla din yrkesprofession som teaterpedagog.

Termin 5 domineras av en större scenisk produktion. Du får också särskilda kurser i produktionsplanering, ljud och musik och om att skriva och bearbeta dramatisk text.

Termin 6 inleds med vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell forskning inom det teaterpedagogiska området och avslutas med att du får fördjupa dig i någon del av programmets kunskapsområden i din kandidatuppsats.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 24

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-49405

Efter tre år får du en kandidatexamen och möjligheten att arbeta som teaterpedagog. En teaterpedagog kan jobba både med barn, unga och vuxna. Du arbetar till exempel i skolan, i kulturskola, folkbildning och det fria kulturlivet, teater och kulturinstitutioner, organisationer och besöksnäring. Du jobbar pedagogiskt inom scenkonstområdet med att leda andra i teaterkonstnärliga processer.
Du kan vara teaterlärare i kulturskola eller jobba i skolan. Du kan vara regissör eller producent för stora teaterprojekt i lokalsamhället. Du kan jobba med barn i olika åldrar eller med vuxna. Många kombinerar teaterpedagogiskt arbete med egna scenkonstproduktioner

Linnéa Christensen

Linnéa valde teatern framför naturvetenskapen

Linnéa Christensen, 25 år, hade spelat teater länge och samtidigt jobbat extra som ledare i den lokala amatörteaterföreningen. Men en yrkeskarriär inom teatern var inte aktuellt. 
– Jag såg teatern enbart som ett intresse. Istället var ett yrkesval inom det naturvetenskapliga fältet mer självklart. Samtidigt kunde jag inte blunda för hur bra jag trivdes i rollen som teaterledare. Att få skapa teaterföreställningar tillsammans med andra och hjälpa dem att utveckla sin hantverksskicklighet i uttrycksformen, det kändes både roligt och viktigt, berättar hon.

Teatern blev valet 

När hon sedan fick höra talas om Teaterpedagogprogrammet på Örebro universitet var det starten på en ny karriärsbana. 
– Då blev valet enklare, säger hon. 

Linnéa Christensen läste till teaterpedagog på Örebro universitet och avslutade sina studier vårterminen 2015. Och hon trivdes mycket bra på utbildningen och på Örebro universitet. 
– Att utbildningen består av både konstnärliga kurser och kurser i pedagogik där teori och praktik interagerar med varandra. Lärarna är inspirerande och pedagogiska. De lever som de lär.

– Det är kul att läsa på Örebro universitet. Miljön på Musikhögskolan där Teaterpedagogprogrammet håller till och i Cultura-sektionen är kreativ och familjär. Dessutom är staden är trevlig. 

Vad kan man jobba med efter utbildningen?
– Många jobbar på Kulturskolor, på amatörteaterföreningar eller inom skolan. Jag jobbar som teaterpedagog på Västerås Kulturskola och undervisar just nu i en kvällskurs som heter Spela Teater, här på Universitetet. 

Vilka är dina framtidsdrömmar? 
– Oj, jag trivs ju verkligen jättebra med det jag gör just nu! Att vara kulturskolepedagog och universitetslärare samtidigt känns som den perfekta mixen. Men eftersom teater är ett sådant allkonstverk finns det alltid nya områden att fortbilda sig inom. Just nu är jag nyfiken på att utveckla mitt eget dramatiska skrivande.

Sebastian Wihlstrand

För Sebastian är teatergrupperna det viktigaste i verksamheten

Sebastian Wihlstrand är teaterpedagog på Teater Oliver i Västerås. En teaterförening dit barn och ungdomar kommer för att prova på teater och utvecklas inom teaterkonsten. Det handlar om dramaövningar inom olika områden som skådespeleri, röst och rörelse. Men även om att regissera och producera pjäser, bygga scenografi, designa och sy kostymer. Och så är han ju även pedagog och lärare.

– Det känns som ett privilegium att få föra teatertraditionen vidare till kommande generationer av skådespelare, dramatiker, regissörer och scenarbetare, säger Sebastian.

Härliga ungdomsgrupper som jobbar med svenska folksagor

Det viktigaste i verksamheten är teatergrupperna. Sebastian arbetar med ett antal ungdomsgrupper som är uppdelade efter ålder. En lite äldre grupp i åldern 12-16 år.  Och så en yngre i åldern 8-12 år.

– Det är barnen och ungdomarna som gör arbetet så kul och intressant. Deras glädje och engagemang sprider sig till alla som är i närheten, menar Sebastian. 

För den äldre gruppen håller Sebastian på att skriva ett eget manus, Nathalies Dagbok.  Den yngre gruppen jobbar med ett scenkollage med olika sketcher som barnen själva har arbetat fram. I de yngre grupperna jobbar Sebastian även med två svenska folksagor.

Pedagogisk kunskap skapar förståelse

Utbildningen till teaterpedagog hjälper till i arbetet på Teater Oliver.  Sebastian menar att han har utvecklat sitt sätt att förhålla sig till pedagogik och pedagogiskt arbete.

– Det handlar om min förståelse för hur jag undervisar, vad jag undervisar för något och varför mina elever ska kunna olika övningar och moment. Mitt och mina elevers förhållningssätt till pedagogiken underlättar och skapar högre kvalitet i undervisningen, menar Sebastian.

Och det här med praktiken, eller verksamhetsförlagd utbildning som den också kallas. Sebastian menar att praktiken hjälpte honom att komma in på arbetsmarknaden och få det arbete han har idag.

– Får du en bra kontakt med de anställda på din praktikplats, då är det inte otänkbart att de frågar just dig om de senare söker personal. Så den praktik som du väljer som student kan leda till att du senare får anställning på din valda praktikplats.

Ja, det ingår praktik/verksamhetsförlagd utbildning i programmet. I termin 3 och 4 ingår 5 veckors praktik per termin.

Programmet är på 3 år och leder fram till en kandidatexamen.

Nej, det är inte något antagningsprov till programmet.

Antagning till Teaterpedagogprogrammet sker till varje hösttermin. Du kan anmäla dig direkt från denna sida. Du kan få en påminnelse när antagningen öppnar.

  • Vilken kurslitteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare, på internet, samt ett begränsat antal som finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.
  • I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

Utbildningen riktar sig framförallt till dig som vill utveckla grundläggande pedagogisk och konstnärlig färdighet inom scenkonstområdet och som vill växa i det egna konstnärskapet – för att kunna leda andra. Vi tror att våra sökande har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning – eller från egna yrkeserfarenheter.

  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet.
  • En sammanhållen 3-årig utbildning som ger goda scenkonstnärliga och pedagogisk kunskaper och färdigheter.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.mh@oru.se

Lisen Hertzman

Lisen får lära sig att lära ut teater

Varför sökte du Teaterpedagogprogrammet?
Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med teater och har tidigare gått en skådespelarutbildning. Efter den arbetade jag deltid med att sätta upp egna föreställningar och att leda grupper inom teater och cirkus. Efter några år kände jag att det här vill jag göra på heltid. Jag ville fokusera på hur man lär ut teater. Därför sökte jag till Teaterpedagogprogrammet. Jag kände att det passade mig perfekt eftersom det är en bred utbildning som lägger fokus på teaterns alla områden och hur man lär ut ämnet.

Örebro universitet var mitt förstahandsval eftersom det bara är här man kan utbilda sig till teaterpedagog på universitetsnivå i Sverige. Dessutom har min vän som gått utbildningen tidigare rekommenderat den för mig.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag får lära mig alla delar inom teater. Bland annat får vi arbeta med scenografi, kostym, regi, dramatik och dramaturgi. Extra roligt är att vi har arbetat med regi eftersom det är något som jag har längtat efter att pröva, men inte har haft chans att göra tidigare. För mig har det också varit otroligt utvecklande att få läsa och skriva om teater. Genom att ta mig an teater från teori till praktik känner jag att jag har fått en större förståelse och säkerhet i ämnet. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Möjligheter, kreativt och utvecklande.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Mitt studentliv har förgyllts av att jag gick med i Örebrospexet. Det är en fantastisk förening både socialt och med roliga kreativa utmaningar. Genom Örebrospexet har jag träffat studenter från hela universitetet. Jag har också engagerat mig i studentkåren vilket också berikat min utbildning.  Studentkåren driver många roliga evenemang som introduktionen för nya studenter, sociala event för hela universitetet och inom de olika kårsektionerna. Genom att jag har deltagit i olika aktiviteter har jag som nyinflyttad till Örebro, utan att känna någon, haft lätt att träffa folk och skapa ett nytt liv.

Vad har du för framtidsplaner?
Min plan är att både arbeta som teaterpedagog och arbeta konstnärligt med att skapa egna föreställningar och driva olika teaterprojekt.  Jag vill helst arbeta på en kulturskola med barn och ungdomar i flera olika åldrar. Senare skulle jag också vilja bli folkhögskollärare för att få arbeta med elever som håller på med teater på heltid. Jag ser arbetet som teaterpedagog som en trygg bas som gör att jag samtidigt kan frilansa inom teater och arbeta mer med min egen kreativitet. För mig är det viktigt att inte helt släppa min egen kreativitet. Om jag arbetar med hantverket och inte bara lär ut tror jag att jag kommer att bli en bättre pedagog.

Tips till blivande studenter?
Engagera dig i det studiesociala livet direkt, det kommer ge mycket till din studietid. Utbildningen blir vad du gör den till och desto mer du engagerar dig desto mer får du ut av den. Läs utbildningen för din egen skull för att du vill utvecklas eller bli en bra teaterpedagog. Det viktiga är att du kommer ihåg att du är där för att lära så ta till dig så mycket du bara kan. 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.