Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du jobba med scenkonst och pedagogik och leda barn, ungdomar eller vuxna? Här är teaterutbildningen som ger dig de konstnärliga och pedagogiska färdigheter du behöver för ditt framtida jobb som teaterpedagog.

Närbild på en kvinna med andra personer i bakgrunden.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

I programmet får du utveckla dina kunskaper i teaterpedagogik, skådespeleri, röst & rörelse, dramatisk text, regi, ledarskap och grupprocesser samt projektledning, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud. Du jobbar med teaterövningar och improvisationer på golvet. Undervisningen organiseras ofta som sceniska projekt; du möter publik både på Musikhögskolan och ute i andra verksamheter. Du läser, skriver och diskuterar. Du träffar gästlärare, gör studiebesök och ser föreställningar. Du lär dig om sociala relationer, lärande och kommunikation. Du får fördjupa dig i teaterpedagogikens område där mötet mellan konstnärligt arbete och pedagogik står i centrum. Under två femveckorsperioder har du verksamhetsförlagd utbildning i någon teaterpedagogisk verksamhet. Här får du jobba tillsammans med erfaren teaterpedagog eller dramapedagog och får både teoretiska och praktiska kunskaper från yrkeslivet.

Utbildningen riktar sig framförallt till dig som vill utveckla grundläggande pedagogisk och konstnärlig färdighet inom scenkonstområdet och som vill växa i det egna konstnärskapet – framförallt för att kunna leda andra. Vi tror att våra sökande har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning – eller från egna yrkeserfarenheter.

Utbildningsplan Teaterpedagogprogrammet, 180 hp

Hela teaterpedagogutbildningen ges på Musikhögskolan – Institutionen för musik och teater – där du möter lärare med lång erfarenhet från yrkeslivet, hög scenkonstnärlig kompetens och passion för teater och undervisning.

Termin 1 får du en introduktion till några av teaterpedagogikens arbetsformer. Du läser också en kurs om estetik och scenkonst. I andra teaterkurser får du lära dig om skådespelarens arbete och att arbeta praktiskt med den dramatiska berättelsen.

Termin 2 arbetar vi med samverkan mellan konstformerna. Ett praktiskt projekt genomförs i skolan, förskolan eller kulturskolan. En delkurs ger dig en praktisk och teoretisk bas för regiarbete. En annan teaterkurs ger fortsättning på skådespelarens arbete. Vi genomför också ett projekt där vi möter publik med forumteater.

Termin 3 fokuserar på scenens visuella design. Scenografi, mask och kostym och ljus mm. är scenkonstnärliga visuella uttrycksformer där du får utveckla kunskap och färdigheter om teknik och metoder. Dessa kunskaper och färdigheter kopplas till ett sceniskt projekt. Terminen innehåller också VFU – verksamhetsförlagd utbildning i någon teaterpedagogisk verksamhet. Du möter erfarna teater- och dramapedagoger och får både teoretiska och praktiska kunskaper från yrkeslivet.

Termin 4 jobbar du med den dramatiska textens uppbyggnad och form med utgångspunkt i olika pjäser. Med en vald pjästext som grund genomför ni en scenisk produktion. Här ligger fokus även på skådespelarens och regissörens arbete. Även denna termin har du VFU och du fortsätter utveckla din yrkesprofession som teaterpedagog.

Termin 5 domineras en större scenisk produktion. Du får också särskilda teaterkurser i produktionsplanering, ljud och musik och om att skriva och bearbeta dramatisk text.

Termin 6 inleds med vetenskapsteori och forskningsmetodik och terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng där du får fördjupa dig i någon del av programmets kunskapsområden.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 24

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jens Remfeldt

Efter tre år får du en kandidatexamen och möjligheten att arbeta som teaterpedagog. En teaterpedagog kan jobba både med barn, unga och vuxna. Du arbetar till exempel i skolan, i kulturskola, folkbildning och det fria kulturlivet, teater och kulturinstitutioner, organisationer och besöksnäring. Du jobbar pedagogiskt inom scenkonstområdet med att leda andra i teaterkonstnärliga processer.
Du kan vara teaterlärare i kulturskola eller jobba i skolan. Du kan vara regissör eller producent för stora teaterprojekt i lokalsamhället. Du kan arbeta mot näringsliv och organisationer med rollspel och forumteater. Du kan jobba med barn i olika åldrar eller med vuxna. Många kombinerar teaterpedagogiskt arbete med egna scenkonstproduktioner

Ja, det ingår praktik/verksamhetsförlagd utbildning i programmet. I termin 3 och 4 ingår 5 veckors praktik per termin.

Programmet är på 3-år och leder fram till en kandidatexamen.

Nej, det är inte något antagningsprov till programmet.

Antagning till Teaterpedagogprogrammet sker till varje hösttermin. Du kan anmäla dig direkt från denna sida. Du kan få en påminnelse när antagningen öppnar.

  • VIlken kurslitteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare, på internet, samt ett begränsat antal som finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.
  • I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

Utbildningen riktar sig framförallt till dig som vill utveckla grundläggande pedagogisk och konstnärlig färdighet inom scenkonstområdet och som vill växa i det egna konstnärskapet – framförallt för att kunna leda andra. Vi tror att våra sökande har någon form av teaterbakgrund. Det kan vara från estetiska programmet, folkhögskola, kulturskola, föreningsliv eller folkbildning – eller från egna yrkeserfarenheter.

  • Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet.
  • En sammanhållen 3-årig utbildning soom ger goda scenkonstnärliga och pedagogisk kunskaper och färdigheter.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.