Restaurang- och hotellhögskolan

The Five Aspects Meal Model (FAMM)

Famm

Source: Gustafsson et al. (2006).

Den teoretiska ramen för utbildning, forskning och estetisk gestaltning vid Restaurang- och hotellhögskolan präglas av "The Five Aspects Meal Model" (FAMM).

Utifrån modellen härleds en rad frågor om rummets, mötets, produktens, styrsystemets och atmosfärens/stämningens betydelse för måltiden. De fem aspekterna är centrala för måltidskunskapens identitet och gäller som utgångspunkt för ämnets och institutionens verksamhet.

Vetenskapliga arbeten med FAMM

Hansen, Victor K. (2005). Restaurant meal experiences from customers' perspectives: a grounded theory approach. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till avhandling i fulltext.

Gustafsson, Inga-Britt et al. (2006). The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till artikel i tidskrift.

Forslund, Kerstin (2006). Theory and practice in nursing education: Five Aspects Meal Model (FAMM) : a tool for nursing practice and education? Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen. Länk till konferensbidrag i Diva.

Gustafsson, Inga-Britt (2008). The Five Aspects Meal Model. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till artikel i tidskrift.

Carlbäck, Mats (2008). Are the chain operations simply with it?: Five aspects meal model as a development tool for chain operations/franchise organizations. School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. Länk till artikel i tidskrift.

Öström, Åsa et al. (2008). FAMM: from food to meal research on the product aspect of the meal experience. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till artikel i tidskrift.

Walter, Ute (2011). Drivers of customers' service experiences: a customer perspective on co-creation of restaurant services, focusing on interactions, processes and activities. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till avhandling i fulltext.

Magnusson Sporre, Cecilia et al. (2013). The Five Aspects Meal Model, FAMM: From Michelin Guide to public meal sector. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till konferensbidrag.

Magnusson Sporre, Cecilia et al. (2017). Enjoy!: Enhancing Meals in the Swedish Public Sector. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till artikel i tidskrift.

Wellton, Lotte (2017). Making Meals in Restaurants: Daily Practices and Professional Ideals. Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Länk till avhandling i fulltext.