Restaurang- och hotellhögskolan

Våra publikationer

Avhandlingar i måltidskunskap

Forskare vid Restaurang- och hotellhögskolan har bidragit till den akademiska litteraturen genom ett stort antal publikationer av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och böcker.

Sök alla publikationer i Digitala Vetenskapliga Arkivet.