Restaurang- och hotellhögskolan

Forskningsområden

Ämnet måltidskunskap är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där måltiden och måltidsupplevelsen studeras ur samhälleliga, kulturella och naturvetenskapliga som praktiskt/estetiska perspektiv. Våra forskningsområden är Culinary Arts, Sensory Science och Hospitality Management.

Culinary Arts

Forskning inom Culinary Arts handlar om innovativa processer i nära samarbete med kreativt hantverk och konstnärlighet – detta kan även inkludera kunskapsområden inom teknik, fysik, kemi, som de sociala och kulturella aspekter på vad som är ätbart.

Sensory Science

Forskningen inom Sensory Science är ett viktigt komplement till Culinary Arts där upplevelser av komplexa måltidssituationer i reella måltidsmiljöer studeras och resultaten kan tillämpas inom Culinary Arts.

Hospitality Management

Hospitality Management har ett nära samarbete med företagsekonomi och studerar upplevelser relaterade till måltider och evenemang inom såväl turism som offentliga måltider.