Restaurang- och hotellhögskolan

Kvalitet i forskning

RHS, som alla institutioner som bedriver forskning utvärderas regelbundet med avseende på kvalitet i forskning och för att säkerställa att de statliga forskningsresurserna används effektivt. Aspekterna kan exempelvis handla om hur etik hanteras i forskningen, den totala mängden forskning som produceras i form av till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, hur forskningsarbetet är organiserat. RHS har utvärderats 2010, 2015 och 2020 med godkänd kvalitet.

Forskningsutvärdering 2020

Forskningsutvärdering 2015