Restaurang- och hotellhögskolan

Kvalitet i forskning

RHS, som alla institutioner som bedriver forskning utvärderas regelbundet med avseende på kvalitet i forskning och för att säkerställa att de statliga forskningsresurserna används effektivt. Aspekterna kan exempelvis handla om hur etik hanteras i forskningen, den totala mängden forskning som produceras i from av t.ex. artiklar i vetenskapliga tidskrifter, hur forskningsarbetet är organiserat. RHS har utvärderats 2010 och 2015 med godkänd kvalitet och forskningsutvärderingen 2020 har precis dragit igång.

Forskningsutvärdering 2010

Forskningsutvärdering 2015