Restaurang- och hotellhögskolan

Stipendier och priser

Studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan har varje läsår möjligheten att söka/bli nominerade till flera olika stipendier.

Stipendier sökbara för studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan:


Andra stipendier

Visita delar två gånger om året ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av studiekostnader. Studierna ska falla inom ramen för hotell- och/eller restaurangbranschen. Läs mer här om Visitas utbildningsstipendium