Här testas nya sätt för undervisning och tentamen

Sara Edlund presenterade hur psykologprogrammet använder skådespelare vid tentamen.

Sara Edlund presenterade hur psykologprogrammet använder skådespelare vid tentamen.

Ett filmat samtal mellan två lärare som ersätter katederundervisningen, inhyrda skådespelare till psykologprogrammets tentamen, var två att de 24 pedagogiska utvecklingsprojekt som genomfördes under förra året.

Traditionellt har språk- och svensklärarstudenter närmat sig grammatiska begrepp genom att en lärare föreläser för dem. Tomas Svensson och Eric Borgström har istället spelat in filmer där de tillsammans samtalar om begrepp och sätt att tänka i analysarbetet.

– Vi oroade oss lite för att filmerna kanske skulle uppfattas pratiga, men studenterna tycker att det är rätt pedagogik för pod-cast generationen som de tillhör, säger Tomas Svensson, universitetslektor i svenska språket.

Genom filmerna vill de stärka studenternas lärande och nyfikenhet i kurser som handlar om att utveckla analytiska förmågor.

– Vi har helt enkelt sparat in arbetstid, tid som vi istället kan lägga på seminarier med studenterna, säger Eric Borgström, universitetslektor i svenska språket.  

Tomas Svensson och Eric Borgström märker att studenterna kommer bättre förberedda till seminarierna och att de kan gå direkt på fysiska övningar och bena ut olika begrepp.

– Seminarierna får en arbetskaraktär där vi kan gå runt mellan seminariegrupperna och prata och diskutera med utgångspunkt i studenternas egna frågor, säger Tomas Svensson.

Även examinationsresultaten har förbättrats efter att filmerna har introducerats för studenterna och fler når godkänt resultat. Nyckeln till framgångsrikt lärande är enligt Tomas Svensson och Eric Borgström en kombination mellan filmerna och campusundervisning.

Skådespelare vid examination

Även psykologprogrammet har testat nya metoder för att genomföra en tenta på nytt sätt. 

– Historiskt sätt har vi varit duktiga på att examinera teori, men vi ville ha en rättvis och tillförlitlig metod för att bedöma studenternas professionella färdigheter, säger Sara Edlund legitimerad psykolog och universitetsadjunkt på psykologprogrammet.

En sedan länge etablerad examensform inom medicinska professionsutbildningar, för att bedöma studenternas professionella färdigheter, är objective structured clinical examination (OSCE).

– Det enklaste sättet att förklara OSCE är att jämföra den med fångarna på fortet, berättar Sara Edlund.

OSCE innehåller 12 olika stationer. På varje station får studenterna interagera med en skådespelare som spelar en person som har behov av psykologisk hjälp. En lärare finns med i varje rum och bedömer studentens professionella färdigheter i mötet med den fiktiva patienten.

–  Vi ser att alla terminer har upplevt en hög grad av stress men att det var värst för den första studentgruppen. Vilket är logiskt då allt var så nytt. Nuvarande termin kan bli lugnade av att diskutera examinationen och få hjälp med förberedelser från tidigare studenter, säger Sara Edlund.

Text och foto: Anna Asplund

AI och digitalisering på juristprogrammet – Rigmor Argren och Lukas Kindberg

Presentation


Att utveckla och använda kunskaper om studenters syn på lärande och lärmiljö för att stärka civilekonomutbildningen vid Örebro universitet – Hans Englund och Helen Stockhult

Presentation 


Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – Marie Gelang, Gustav Westberg, Mattias Jacobsson och Assimakis Tseronis.


En lycklig skilsmässa: profilering och interprofessionellt lärande i två idrottsprogram under utveckling – Mattias Folkesson och Robert Svensson


Ett vetenskapligt förhållningssätt i professionellt socialt arbete – Anna Petersén och Katarina Hjortgren


Interactive flipped classroom and learning by playing for chemistry education – Thanh Wang


Kompetensutveckling om digitalisering inom offentlig sektor för lärare av det reviderade rättsvetenskapliga programmet – Katalin Capannini-Kelemen


Listening comprehension in English medium language (EMI) lectures – Joseph Siegel


Pedagogiska filmer för ämnesfördjupning i biomedicin – Alexander Persson


Plattformen Complete Anatomy – Eva-Lena Klaasma, Samuel Edelbring och Dick Delbro

Presentation


Rörelseförståelse för nyanlända flickors måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa – praktiknära forskning i samverkan – Marie Öhman


Students’ approaches to learning and academic achievement: the importance of self-assessment of basic concepts at the beginning of a course – Daniela Andrén


Summary writing workshops for teacher education: materials development and evaluation – Claire Hogarth


Tvärprofessionell handledarutbildning, workshop med MV, HV och RÖL – Desiree Wiegleb Edström


Utveckling av en handledarguide för examensarbeten – Marie Holmefur


Utvärdering av Objective Structured Clinical Examination (OSCE) inom psykologprogrammet – Terese Glatz

Presentation 


”Varför ska vi lära oss det här?” Med syfte att öka studenternas förståelse och kursens genomströmning – arbete med förtydligande exempel hämtade från verkligheten – Nina Buer