Här testas nya sätt för undervisning och tentamen

Sara Edlund presenterade hur psykologprogrammet använder skådespelare vid tentamen.

Sara Edlund presenterade hur psykologprogrammet använder skådespelare vid tentamen.

Ett filmat samtal mellan två lärare som ersätter katederundervisningen, inhyrda skådespelare till psykologprogrammets tentamen, var två att de 24 pedagogiska utvecklingsprojekt som genomfördes under förra året.

Traditionellt har språk- och svensklärarstudenter närmat sig grammatiska begrepp genom att en lärare föreläser för dem. Tomas Svensson och Eric Borgström har istället spelat in filmer där de tillsammans samtalar om begrepp och sätt att tänka i analysarbetet.

– Vi oroade oss lite för att filmerna kanske skulle uppfattas pratiga, men studenterna tycker att det är rätt pedagogik för pod-cast generationen som de tillhör, säger Tomas Svensson, universitetslektor i svenska språket.

Genom filmerna vill de stärka studenternas lärande och nyfikenhet i kurser som handlar om att utveckla analytiska förmågor.

– Vi har helt enkelt sparat in arbetstid, tid som vi istället kan lägga på seminarier med studenterna, säger Eric Borgström, universitetslektor i svenska språket.  

Tomas Svensson och Eric Borgström märker att studenterna kommer bättre förberedda till seminarierna och att de kan gå direkt på fysiska övningar och bena ut olika begrepp.

– Seminarierna får en arbetskaraktär där vi kan gå runt mellan seminariegrupperna och prata och diskutera med utgångspunkt i studenternas egna frågor, säger Tomas Svensson.

Även examinationsresultaten har förbättrats efter att filmerna har introducerats för studenterna och fler når godkänt resultat. Nyckeln till framgångsrikt lärande är enligt Tomas Svensson och Eric Borgström en kombination mellan filmerna och campusundervisning.

Skådespelare vid examination

Även psykologprogrammet har testat nya metoder för att genomföra en tenta på nytt sätt. 

– Historiskt sätt har vi varit duktiga på att examinera teori, men vi ville ha en rättvis och tillförlitlig metod för att bedöma studenternas professionella färdigheter, säger Sara Edlund legitimerad psykolog och universitetsadjunkt på psykologprogrammet.

En sedan länge etablerad examensform inom medicinska professionsutbildningar, för att bedöma studenternas professionella färdigheter, är objective structured clinical examination (OSCE).

– Det enklaste sättet att förklara OSCE är att jämföra den med fångarna på fortet, berättar Sara Edlund.

OSCE innehåller 12 olika stationer. På varje station får studenterna interagera med en skådespelare som spelar en person som har behov av psykologisk hjälp. En lärare finns med i varje rum och bedömer studentens professionella färdigheter i mötet med den fiktiva patienten.

–  Vi ser att alla terminer har upplevt en hög grad av stress men att det var värst för den första studentgruppen. Vilket är logiskt då allt var så nytt. Nuvarande termin kan bli lugnade av att diskutera examinationen och få hjälp med förberedelser från tidigare studenter, säger Sara Edlund.

Text och foto: Anna Asplund

Arbetslivsanknytning – hur? – Marie Gelang, Gustav Westberg, Mattias Jacobsson och Assimakis Tseronis.


Att utveckla en grundkurs i företagsekonomi idag för morgondagens utmaningar – vision, diskussion och progression! – Gabriella Wennblom

Presentation 


Att utveckla en ny typ av tematiskt inriktade, fristående kurser i humanistiska studier – Greger Andersson


Att utveckla studenters vetenskapliga skrivande i informatik – Annika Andersson


Bildningsfrågan och kursutveckling – Per Carlborg

Presentation


Breddningskurs inom Matematikerprogrammet – Niklas Eriksen och Jens Fjelstad


Examination av professionella färdigheter inom psykologprogrammet – Sara Edlund

Presentation 


Filmer för en ”blandad” programmeringskurs – fokus på begreppsförståelse och problemlösningsfärdigheter genom ett lärlingsinriktat angreppssätt – Johan Petersson


Filmer som extra stöd för lärande – Elin Vimefall


Flippade samtal – dialogen som pedagogiskt redskap i undervisningsfilmer – Eric Borgström och Tomas Svensson

Presentation


Flipped classroom i produktutvecklingskurser – Magnus Löfstrand


Fysisk beröring i professionsutbildningar – förekomst och behov – Marie Öhman

Presentation


Lärdagböcker i högre utbildning – Ulrika Eriksson


Matematikprojekt – Andreas Eckert


Mentorer för studenter inom Grundlärarprogrammet – Karin Rudsberg och Malin Hagström.

Presentation 


Mentorsstöd av seniora studenter, erfarenheter från medicinkurs för rtgSSK och BMA – Eewa Nånberg och Kristina Elgbratt


Professionsutvecklande samverkan mellan specialpedagog-, socionom- och ämneslärarprogrammet – Charlotta Pettersson

Presentation 


Programmeringsprep 2.0 – Franziska Klügl


Redskap för resonemang – pilot av virtuella patientfall för interprofessionellt lärande – Samuel Edelbring

Presentation 


Studenters erfarenheter av interprofessionellt lärande – Maria Jaensson

Presentation 


Studiemotiv och förutsättningar för lärande vid högre utbildning – en studie om lärprocesser i humanbiologisk undervisning – Eva Oskarsson

Presentation


Undervisning i ett vetenskapligt förhållningssätt inom professionsutbildning – Katarina Hjortgren och Anna Petersén

Presentation 


Vetenskapsteori genom ett bildningsperspektiv – Miriam von Schantz


Vägen till en gemensam nomenklatur i arbetsterapeutprogrammet – Lis Sjöberg

Presentation