Framstående forskare föreläser om hållbar utveckling

Skolan är viktig för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Därför erbjuder Örebro universitet en kostnadsfri tvådagarsutbildning till lärare, ledare och administratörer inom förskola, grundskola och gymnasiet.

– För att skapa ett hållbart samhälle måste vi arbeta med hållbar utveckling i all utbildning på alla nivåer, säger Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum där utbildningen ges.

Under två heldagar, 5 och 6 oktober, kommer framstående forskare vid Örebro universitet ge en grundförståelse för vad hållbar utveckling innebär. Dagarna ingår i Högskolepedagogiskt centrums kurs Hållbar utveckling i utbildning, men den som vill kan delta kostnadsfritt under kursens inledande två dagar för att få kunskap och inspiration. Örebro universitet har nationell spetsforskning inom hållbar utveckling och medverkar gör framstående forskare som Karin Gustafsson (docent i sociologi), Frans Prenkert (professor i företagsekonomi), Magnus Boström (professor i sociologi) och Johanna Björklund (lektor i biologi). Bredden av forskare ger kursen en tvärvetenskaplig och tvärprofessionell utgångspunkt. 

Kristin Ewins

Kursansvarig Kristin Ewins.

– Genom föreläsarnas olika spetskompetenser och kollegiala diskussioner vill vi ge deltagarna verktyg för att integrera hållbar utveckling på hemmaplan, säger Kristin Ewins.

Under kursen kommer deltagarna få grundläggande kunskap om begreppet hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

– Vi kommer att diskutera de tre dimensionerna i relation till FN:s globala mål i Agenda 2030. Men även hur målen ibland kan motverka varandra och hur moraliska dilemman kan uppstå mellan dem.

Hållbar utveckling – en gemensam angelägenhet

Det är viktigt att hållbar utveckling lyfts in i alla utbildningar från förskolan till universitetet för att bygga en medvetenhet hos den generation som ska ta över samhället.

– Det är inte bara lärarnas ansvar att lyfta in hållbar utveckling i utbildningen, alla som arbetar med utbildning måste arbeta för det. Men kunskap är en viktig förutsättning för att göra det, säger Kristin Ewins.

Text: Anna Asplund
Foto: Maria Elisson och Pixaby