This page in English

Karin Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Karin Gustafsson

Forskningsämne

Om Karin Gustafsson

Karin är docent i sociologi. Hon bedriver miljösociologisk-forskning med ett speciellt intresse för att studera kunskapsproduktion och relationen mellan olika kunskapsproducenter.

Karins forskning fokuserar främst frågor kring klimatförändningar och biologiskmångfald. Forskningen utgår ifrån teoretiska perspektiv hämtade från miljösociologi, kunskapssociologi och science and technology studies.

Just nu studerar Karin vetenskapens roll i internationell miljöstyrning och unga forskares socialisation i internationella expertorganisationer.

Karin undervisar på grund- och avancerad nivå. Vid sidan av handledning av uppsatser, undervisar hon främst på områdena akademiskt skrivande, forksningsdesign, kvalitativ metod, vetenskapsteori och miljösociologi.

Under perioden januari-juni 2019 jobbar Karin som gästforskare vid Forest and Nature Conservation Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna.

Karin har tidigare varit gästforskare vid:

  • Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University, England (oktober- december 2012).
  • Department of Ecology and Evolutionary Biology/Science and Technology Studies/Natural Resources, Cornell University, Ithaca, NY, USA (2014, Postdoctoral Associate )
  • Environmental Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna (januari-juni 2018).

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Gustafsson, K. M. , Berg, M. , Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2019). Intersectional boundary work in socializing new experts: The case of IPBES. Ecosystems and people, 15 (1), 181-191.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Gustafsson, K. M. , Wolf, S. A. & Agrawal, A. A. (2017). Science-Policy-Practice Interfaces: Emergent knowledge and monarch butterfly conservation. Environmental Policy and Governance, 27 (6), 521-533.
Gustafsson, K. M. , Agrawal, A. A. , Lewenstein, B. V. & Wolf, S. A. (2015). The Monarch Butterfly through Time and Space: The Social Construction of an Icon. BioScience, 65 (6), 612-622.
Gustafsson, K. M. (2014). Biological diversity under development: a study of the co-production that is biological diversity. Journal of Integrative Environmental Sciences, 11 (2), 109-124.
Gustafsson, K. (2011). Made in conflict: local residents' construction of a local environmental problem. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 16 (7), 655-670.

Artiklar, recensioner

Gustafsson, K. M. (2015). Latest News on the Monarch Butterfly. BioScience, 65 (12), 1190-1192.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, K. M. (2013). The importance of trust.: a study of knowledge production of biodiversity.. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.