This page in English

Karin Gustafsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: a2FyaW4ubS5ndXN0YWZzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303184

Rum: F3274

Karin Gustafsson

Om Karin Gustafsson

Karin Gustafsson är docent i sociologi. Hon bedriver miljösociologisk-forskning med ett speciellt intresse för att studera kunskapsproduktion och relationen mellan olika kunskapsproducenter.

Karin Gustafssons forskning fokuserar främst frågor kring klimatförändningar och biologiskmångfald. Forskningen utgår ifrån teoretiska perspektiv hämtade från miljösociologi, kunskapssociologi och science and technology studies.

Karin Gustafsson studerar dessa frågor genom att fokusera vetenskapens roll i internationell miljöstyrning, unga forskares socialisation i internationella expertorganisationer och betydelsen av samhällsvetenskapligexpertis för att som svar på klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden skapa en hållbar transformation av samhället.

Just nu studerar Karin Gustafsson även betydelsen av olika former av tillit för ungas identitetsutveckling och miljöengagemang, detta genom att undersöka hur klimataktiva ungdomar resonerar om klimatförändringarna i sociala medier.

Karin Gustafsson är forskningsledare för Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS).

Karin Gustafsson undervisar på grund- och avancerad nivå. Hon undervisar främst på områdena akademiskt skrivande, forksningsdesign, kvalitativ metod, vetenskapsteori, hållbar utveckling och miljösociologi, samt handleder uppsatser på kandidat och magisternivå.

Karin Gustafsson är programansvarig för Kandidatprogrammet i samhällsanalys och kursansvarig för den fristående tvärvetenskapliga kursen Hållbar utveckling.

Karin Gustafsson har tidigare varit forskare vid:

  • Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University, England (oktober- december 2012).
  • Department of Ecology and Evolutionary Biology/Science and Technology Studies/Natural Resources, Cornell University, Ithaca, NY, USA (2014, Postdoctoral Associate )
  • Environmental Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna (januari-juni 2018).
  • Forest and Nature Conservation Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna. (januari-juni 2019)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

  • Benulic, K. (ed.) , Edberg, K. (ed.) & Gustafsson, K. M. (ed.) (2023). Sociologisk Forskning: Klimatkris.. Sveriges sociologförbund (Sociologisk forskning Vol. 60:3-4).