This page in English

Karin Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303184

Rum: F3274

Karin Gustafsson

Om Karin Gustafsson

Karin är docent i sociologi. Hon bedriver miljösociologisk-forskning med ett speciellt intresse för att studera kunskapsproduktion och relationen mellan olika kunskapsproducenter.

Karins forskning fokuserar främst frågor kring klimatförändningar och biologiskmångfald. Forskningen utgår ifrån teoretiska perspektiv hämtade från miljösociologi, kunskapssociologi och science and technology studies.

Just nu studerar Karin vetenskapens roll i internationell miljöstyrning och unga forskares socialisation i internationella expertorganisationer.

Karin forkningsledare i Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS). Ett ledarskap hon delar med Erik Hysing och Maria Ojala.

Karin är gästredaktör i Sustainability för numret "Producing Knowledge and Expertise to Govern for a Sustainable Future".

Karin undervisar på grund- och avancerad nivå. Hon undervisar främst på områdena akademiskt skrivande, forksningsdesign, kvalitativ metod, vetenskapsteori, hållbar utveckling och miljösociologi, samt handleder uppsatser på kandidat och magisternivå.

Karin har tidigare varit gästforskare vid:

  • Centre for the Study of Environmental Change, Lancaster University, England (oktober- december 2012).
  • Department of Ecology and Evolutionary Biology/Science and Technology Studies/Natural Resources, Cornell University, Ithaca, NY, USA (2014, Postdoctoral Associate )
  • Environmental Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna (januari-juni 2018).
  • Forest and Nature Conservation Policy Group, Wageningen UR, Nederländerna. (januari-juni 2019)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Lidskog, R. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. & Löfmarck, E. (2020). Cold Science Meets Hot Weather: Environmental Threats, Emotional Messages and Scientific Storytelling. Media and Communication, 8 (1), 118-128.
Borie, M. , Gustafsson, K. M. , Obermeister, N. , Turnhout, E. & Bridgewater, P. (2020). Institutionalising reflexivity? Transformative learning and the Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Environmental Science and Policy, 110, 71-76.
Balvandera, P. , Jacobs, S. , Nagendra, H. , O'Farrell, P. , Bridgewater, P. , Crouzat, E. , Dendoncker, N. , Goodwin, S. & et al. (2020). The science-policy interface on ecosystems and people: challenges and opportunities. Ecosystems and People, 16 (1), 345-353.
Gustafsson, K. M. , Berg, M. , Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2019). Intersectional boundary work in socializing new experts: The case of IPBES. Ecosystems and people, 15 (1), 181-191.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Gustafsson, K. M. , Wolf, S. A. & Agrawal, A. A. (2017). Science-Policy-Practice Interfaces: Emergent knowledge and monarch butterfly conservation. Environmental Policy and Governance, 27 (6), 521-533.
Gustafsson, K. M. , Agrawal, A. A. , Lewenstein, B. V. & Wolf, S. A. (2015). The Monarch Butterfly through Time and Space: The Social Construction of an Icon. BioScience, 65 (6), 612-622.
Gustafsson, K. M. (2014). Biological diversity under development: a study of the co-production that is biological diversity. Journal of Integrative Environmental Sciences, 11 (2), 109-124.
Gustafsson, K. (2011). Made in conflict: local residents' construction of a local environmental problem. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 16 (7), 655-670.

Artiklar, recensioner

Gustafsson, K. M. (2015). Latest News on the Monarch Butterfly. BioScience, 65 (12), 1190-1192.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, K. M. (2013). The importance of trust.: a study of knowledge production of biodiversity.. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Rapporter

Gustafsson, K. M. , Löfmarck, E. , Salmonsson, L. & Uggla, Y. (2019). Skrivutveckling i stora studentgrupper: Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 1).