Vill förändra samhället i grunden – ny organisation för hållbarhet på plats

Professor Frans Prenkert.

Professor Frans Prenkert

Under det senaste året har forskare från hela universitetet diskuterat hur just Örebro universitet kan bidra till en hållbar framtid – nu är organisationen på plats. Ordförande blir Frans Prenkert, professor i företagsekonomi.

Plattformen för en hållbar framtid vid Örebro universitet, PSF@ORU, omfattar hela universitetets uppdrag – utbildning, forskning och samverkan. Målet är att det ska bli en mötesplats för alla som arbetar med frågor inom hållbarhet.

– Den ämnesmässiga bredden och den vida förankringen är unik. Nu har vi förutsättningarna på plats att kunna arbeta systematiskt och fokuserat med komplexa frågor som berör hela samhället, säger Frans Prenkert.

Han har utsetts till ordförande för den operativa styrgruppen som har representanter från universitetets tre fakulteter. Gästprofessor Åke Bergman, med en lång bakgrund inom forskning om miljögifter, har varit med sedan start och utses till senior rådgivare.

Åke Bergman

Åke Bergman

Ligga till grund för beslut

– Plattformen bygger på premissen att vi måste förändra samhället från grunden för att skapa en hållbar framtid. Då behövs vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för medvetna och systematiska beslut, säger Åke Bergman.

I november deltog 135 forskare och medarbetare i en intern digital konferens om forskning kopplad till hållbarhet. Forskarna har samlats kring sex forskningsteman – i vilka forskare från vitt spridda discipliner deltar.

– Nu har vi också fått ett uppdrag från universitetsledningen att utveckla en ny inriktning: Samhälle och miljö. Det är utmanande men också nödvändigt att utveckla ny kunskap om de tuffa frågor som vi som samhälle står inför som exempelvis spridningen av miljögifter och plaster, social orättvisa och exploaterande ekonomier. Där kommer inriktningsarbetet ha stor betydelse, säger Frans Prenkert.

Universitetet har redan två strategiska satsningar, AI och robotik och Mat och hälsa. Plattformen har fått i uppdrag att bidra till de första två och ska alltså dessutom utveckla det tredje området Samhälle och Miljö.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet