Utbildning på forskarnivå

En man med ett provrör framför sig.

Inom ENT-fakulteten ges utbildning på forskarnivå för licentiat- eller doktorsexamen i biologi, datavetenskap, företagsekonomi, informatik, kemi, maskinteknik, matematik, måltidskunskap, nationalekonomi och statistik.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års studier på heltid. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och motsvarar två års heltidsstudier.