Program

Vid ENT-fakulteten finns ett brett utbud av professionsinriktade program som leder till en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vi erbjuder också utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen som civilingenjör, högskoleingenjör, civilekonom och lärare.