This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet och ges vid Handelshögskolan inom ämnena Företagsekonomi, Informatik, Nationalekonomi och Statistik.

Handelshögskolans ämnen som bedriver utbildning på forskarnivå: