This page in English

Huvudområden och forskarutbildningsämnen inom medicin och hälsa

Lärarförslagskommittén för Fakulteten för medicin och hälsa behandlar docentansökan för sökande inom följande huvudområden och forskarutbildningsämnen:

  • Arbetsterapi
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap
  • Folkhälsovetenskap
  • Funktionsnedsättning och samhälle
  • Hörselvetenskap
  • Idrott
  • Idrottsvetenskap
  • Medicin
  • Medicinsk vetenskap (med inriktning mot biomedicin, kirurgi, medicin eller hälso- och vårdvetenskap)
  • Omvårdnadsvetenskap