Lärarförslagskommittén

Lärarförslagskommittén för MH ansvarar för ärenden som rör Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper: beredning av ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal samt ansökningar om att antas som oavlönad docent (även från sökande från Region Örebro Län) respektive utses till excellent lärare.


Ledamöter:

Karin Blomberg, ordförande
Allan Sirsjö, vice ordförande 
Mussie Msghina, ledamot 
Eewa Nånberg, ledamot
Elisabeth Hultgren-Hörnquist, suppleant
Stephen Widén, suppleant
Suppleant vakant
Studentrepresentant vakant 

Lärarförslagskommittén sammanträder ungefär var tredje vecka, hör av dig till sekreteraren (se nedan) om du vill veta när nästa möte är inplanerat.

Kontakt

Handläggare för anställnings- och befordringsärenden är  personalavdelningen, se kontaktuppgifter på personalavdelningens sida (på Inforum).

Handläggare för docentansökningar inom MH-nämndens område är Ingela Österberg, Universitetskansliet.

Handläggare för ansökningar om att utses till excellent lärare är Kristin Ewins, Högskolepedagogiskt centrum

Sekreterare för Lärarförslagskommittén för MH är Karolin Östergård, Universitetskansliet.