This page in English

Forskningsprojekt

Dansintervention för tonårsflickor med psykosomatiska besvär

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Depression tenderar att öka globalt sett och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda. Fysisk aktivitet anses vara en aktiv strategi att förebygga och behandla depression och ångest för vuxna och ungdomar. Deltagande i fysisk aktivitet kan också förbättra självkänslan. För att öka fysisk aktivitet hos unga anses det fördelaktigt att använda organiserade fritidsinterventioner som inte är tävlingsinriktade. Dans är en av de mest populära aktiviteterna bland unga flickor, och kan i ett socialt sammanhang tänkas fungera som en skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa och reducera psykosomatiska besvär. En 8-månaders dansinterventionsstudie visar kostnadseffektivitet och förbättringar i självskattad hälsa hos flickor 13–18 år med stressrelaterade besvär. Effekten kvarstod ett år efter interventionen.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Helena Sunvisson