This page in English

Anna Stene Hurtsén

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Anna Stene Hurtsén

Anna Stene Hurtsén är doktorand i medicinska vetenskaper, inriktning kirurgi, sedan februari 2021. Anna arbetar vid Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. 

Anna fokuserar forskningsmässigt på metoder för att minska ischemi-reperfusionsskador, vilka är problematiska vid kirurgiska interventioner där kärl komprimeras eller tillfälligt stängs av och vid intensivvård där cirkulatorisk chock föreligger. Projektet syftar till att utveckla strategier för att balansera kärlocklusionstid med den påföljande ischemiska skadan ur ett cirkulatoriskt, metabolt och inflammatoriskt perspektiv.