This page in English

Forskningsprojekt

Ischemi-reperfusionsskada vid kirurgi och trauma-utveckling av metoder för att minska organskadan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektet syftar till att utveckla och förbättra metoder för att minska ischemi-reperfusionsskador vid både användning av endovaskulär aortaocklusionsballong och vid annan ischemibringande kirurgi och att utveckla strategier för att balansera kärlocklusionstid med den påföljande ischemiska skadan ur ett cirkulatoriskt, metabolt och inflammatoriskt perspektiv. Projektet innefattar djurexperimentella modeller med fysiologiska, farmakologiska, metabola och inflammatoriska mätmetoder.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • Attgeno AB, Stockholm
  • Professor Claes Frostell, Anestesi och Intensivvård, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet