This page in English

Forskningsprojekt

Kväveoxidbaserad behandling av svåra sjukdomstillstånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Projektet syftar till att i djurexperimentella modeller undersöka nya kväveoxidbaserade behandlingar för olika sjukdomstillstånd, t.ex. förhöjt blodtryck i lungcirkulation och andra organsvikter. Projektet involverar fysiologiska, farmakologiska och inflammatoriska mätmetoder. Projektet kan också komma att innefatta kliniska studier av läkemedelskadidater i människa när de har utvecklats så långt. Projektet genomförs delvis i ett samarbete med ett litet läkemedelsbolag, Attgeno AB , som Kristofer Nilsson är medgrundare till och som startades tack vare forskningsupptäckter Kristofer Nilsson gjorde under sitt avhandlingsarbete.

Samarbetspartners