This page in English

Forskningsprojekt

Endovaskulär aortaocklusion - fysiologi och kliniska aspekter av en ny metod

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Tal Hörer

Forskningsämne

Projektet syftar till att studera användning av endovaskulär aortaocklusion för tillfällig cirkulatorisk stabilisering vid svåra blödningar så som traumatisk blödning. Genom djurstudier och kliniska studier studeras den hemodynamiska effekten av aortaballongen och dess påverkan på viscerala organ, generell metabolism och systemisk inflammation. Nya metoder för att minska organskadan vid användning av endovaskulär aortaocklusion utvecklas och utvärderas.

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Örebro län ALF
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • Anne Stene Hurtsén, Region Örebro län
  • Kjell Jansson, Örebro Läns Landsting
  • Mitra Sadeghi, Kärl-thoraxkliniken, USÖ, RÖL