This page in English

Asgeir Tryggvason

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303857

Rum: F3205

Forskningsämne Forskningsmiljöer
  • ESERGO - Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro

Om Asgeir Tryggvason

Ásgeir Tryggvason är lektor i pedagogik.

Hans övergripande forskningsintresse är riktat mot undervisning om hållbar utveckling. I sin forskning har han utforskat frågor om känslor, konflikter och identiteter i undervisning. Det teoretiska intresset är riktat mot pedagogisk filosofi, bland annat agonistisk teori.

Han arbetar i forskningsprojektet DecoPrax som är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet handlar bland annat om att utveckla ett praktiknära pedagogiskt undervisningsverktyg för att förstå och undervisa om global rättvisa.

Han är koordinator för forskargruppen ESERGO och medlem i det internationella forskningssamarbetet Public Pedagogy and Sustainability Challenges. Under 2015-2020 var han redaktionsmedlem för tidskriften Utbildning & Demokrati. 

Tryggvason har undervisat på ämneslärarprogrammet sedan 2011. Han är kursansvarig för kurserna KPU 1, KPU 2 och KPU 3 där han också undervisar. Utöver det har han främst undervisat på den utbildningsvetenskapliga kärnan och handlett självständiga arbeten inom pedagogik och samhällskunskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag