This page in English

Asgeir Tryggvason

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303857

Rum: F3205

Om Asgeir Tryggvason

Ásgeir Tryggvason är vikarierande lektor i pedagogik.

Hans övergripande forskningsintresse är riktat mot den politiska dimensionen i utbildning och undervisning. I sin forskning har han utforskat frågor om känslor, konflikter och identiteter i samhällskunskapsundervisning. Det teoretiska intresset är inriktat mot pedagogisk filosofi, bland annat agonistisk teori.

Han arbetar i två forskningsprojekt finanserade av Vetenskapsrådet. Det ena handlar om undervisning om globala jämlikhet och rättvisa, det andra handlar om lärares antirasistiska handlande och strategier.

Han är medlem i forskargruppen ESERGO och är redaktionsmedlem i tidskriften Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Han är också medlem i det internationella forskningssamarbetet Public Pedagogy and Sustainability Challenges.

Tryggvason har undervisat på ämneslärarprogrammet sedan 2011. Han undervisar främst på den utbildningsvetenskapliga kärnan i kurser om läroplansteori och didaktik. Utöver det handleder han självständiga arbeten i samhällskunskap och i pedagogik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Tryggvason, Á. (2019). How to End a Discussion: Consensus or Hegemony?. Democracy & Education, 27 (2), 1-5.
Mårdh, A. & Tryggvason, Á. (2017). Democratic Education in the Mode of Populism. Studies in Philosophy and Education, 36 (6), 601-613.
Tryggvason, Á. (2017). The Political as Presence: On Agonism in Citizenship Education. Philosophical Inquiry in Education, 24 (3), 252-265.

Artiklar, recensioner

Tryggvason, Á. (2020). The public pedagogy of Donald Trump. Pedagogy, Culture & Society.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tryggvason, Á. (2018). Om det politiska i samhällskunskap: Agonism, populism och didaktik. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Tryggvason, Á. & Öhman, J. (2020). Kunskap + värde = sant. I: Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? (ss. 393-406). Lund: Studentlitteratur AB.
Tryggvason, Á. & Öhman, J. (2019). Deliberation and agonism: Two different approaches to the political dimension of environmental and sustainability education. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 115-124). Milton Park and New York: Routledge.
Tryggvason, Á. & Mårdh, A. (2019). Political emotions in environmental and sustainability education. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 234-242). Milton Park and New York, NY, USA: Routledge.
Tryggvason, Á. (2015). Politiska frågor i klassrummet. I: Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund, Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 61-76). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Bergh, A. , Arneback, E. & Tryggvason, Á. (2020). On teachers professional ambivalence´when colleagues express racism. Konferensbidrag vid AERA, American Educational Research Association, San Fransisco, USA, April 17-21, 2020 (Conference cancelled).
Bergh, A. , Arneback, E. & Tryggvason, Á. (2018). Do Teachers have a Responsibility to act when Colleagues Express Racism?. Konferensbidrag vid AERA Annual Meeting (AERA 2018), New York, USA, April 13-17, 2018.
Bergh, A. & Tryggvason, Á. (2017). Har lärare ett ansvar att agera när kollegor ger uttryck för rasism?. Konferensbidrag vid Rasism och välfärd, symposiet "Att motverka rasism inom skolväsendet", Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.
Arneback, E. , Bergh, A. & Tryggvason, Á. (2017). Help, my colleague expresses racism!: On professional ambivalence and moral responsibility. Konferensbidrag vid EtihCo Conference: What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence, Gothenburg, Sweden, December 11-13, 2017.
Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Konferensbidrag vid Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.

Manuskript

Tryggvason, Á. & Öhman, J. Den politiska dimensionen i samhällskunskap.