This page in English

Forskningsprojekt

En dekolonial ansats till undervisning om globala rättvisefrågor (DecoPrax)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Louise Sund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

barn på soptipp i Indien

Skolan spelar en avgörande roll för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper och kritiskt tänkande kring globala rättvisefrågor och förhålla sig till dem utifrån etiska och politiska perspektiv. Detta projekt avser att tillsammans med lärare empiriskt undersöka möjligheter och utmaningar med att ta upp etiskt och politiskt laddade globala rättvisefrågor i undervisningen. Vi vill också undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med kritiska dekoloniala perspektiv i undervisningens praktik. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ett praktiknära pedagogiskt undervisningsverktyg som erbjuder ett teoretiskt och historiskt ramverk för att förstå och undervisa om global rättvisa. Det samproducerade undervisningsverktyget kommer också att innehåll riktlinjer, metoder och strategier som kan stödja lärare i deras undervisning och underlätta för dem att hantera spänningar mellan samhällskritik och pluralism.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Karen Pashby, Manchester Metropolitan University