This page in English

Forskningsprojekt

Bostadsområde, brottlighet, och missbruk: En befolkningsomfattande utredning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Brittany Evans

I detta projekt kommer vi att systematiskt analysera sambandet mellan områdens sociala struktur och brottlighet och missbruk av substanser. Vi kommer att 1) använda avancerad analysmetoder för att karakterisera områdens sociala struktur; 2) undersöka om sambandet mellan områdens sociala struktur och brottlighet och missbruk kan förklaras av olika kovariater till exempel familjefaktorer och selektiv effekter; och 3) undersöka sambandet mellan brottlighet och missbruk och huruvida områdens sociala struktur modererar detta samband. Vi kommer att använda svenska registerdata i kombination med kohort data. En ökad förståelse om dessa associationer kommer att bidra med ny kunskap som kan användas i interventionsarbete dels på nationell- och kommunnivå.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)