This page in English

Forskargrupp

Utvecklingen av kriminellt beteende över livsspannet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Catherine Tuvblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kriminellt beteende medför negativa konsekvenser för samhället i stort i form av bland annat samhällsekonomiska kostnader men även i form av mänskligt lidande för brottsoffer och deras familjer.

Inom vår forskargrupp är vi intresserade av att förstå utvecklingen av kriminellt beteende över tid, liksom relaterade utfall såsom tidiga problem i barndomen, ungdomsbrottslighet, antisocialt och aggressivt beteende, samt dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Inom vår forskargrupp används bland annat populationsbaserade svenska longitudinella register.