This page in English

Camilla Wall

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: Y2FtaWxsYS53YWxsO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2213

Camilla Wall
Forskningsämne

Om Camilla Wall

Bakgrund

Camilla är legitimerad sjuksköterska med examen våren 2009.

 

Uppdrag

Under åren 2021-2023 hade Camilla en meriterande överbryggande anställning (MÖT-anställning). En meriterande överbryggande anställning kombinerar klinisk verksamhet med undervisning inom vårdutbildningarna. Camilla delade sin tid mellan att arbeta som kliniskt verksam sjuksköterska på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och som adjungerad universitetsadjunkt på Institutionen för hälsovetenskaper. Från och med juni 2024 har Camilla en anställning på Institutionen för hälsovetenskaper för Örebro universitet och kommer att kombinera sitt utbildningsuppdrag mot sjuksköterskeprogrammet med sina doktorandstudier.  

 

Forskning

Sedan april 2022 är Camilla registrerad som doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. Camillas avhandlingsarbete bedrivs inom forskningsområdet där akutsjukvård möter den palliativa vården och har titeln ” Erfarenheter av akuta insatser och transporter till akutmottagning av döende patienter som vårdas i hemmet – perspektiv från anhöriga och vårdpersonal”.

Det övergripande syftet med projektet avser besvara och identifiera händelseförlopp och situationer som kan beskriva hur och möjligen finna orsaker till varför patienter nära livets slut, inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård vill och/eller blir transporterade med ambulans till akutmottagning/sjukhus. Projektet kommer att kartlägga den ingående patientgruppen samt studera fenomenet ur olika perspektiv.

 

Undervisning

Camilla undervisar i olika kurser på sjuksköterskeprogrammet samt handleder examensarbeten på grundnivå.