This page in English

Forskningsprojekt

Akuta insatser och transporter till akutsjukhus av döende patienter i hemmet; en nödvändighet eller ett onödigt lidande?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elisabeth Bergdahl

Forskningsämne

Målet med palliativ vård är att främja välbefinnandet hos den sjuke personen och ge stöd till närstående under sista tiden i livet, även om vården sker i hemmet. Minskat eller uteblivet stöd kan leda till att akutinläggning upplevs som enda möjligheten i en förtvivlad situation. Akuta och ibland svårhanterliga symtom, som ofta uppstår i slutskedet när tillståndet för den sjuke plötsligt försämras, kan skapa oro och ångest hos närstående eller vårdpersonal som då känner sig maktlösa. Detta kan resultera i en transport till akutmottagning, en mindre lämplig plats för vård nära livets slutskede där det dels saknas tillgång på anpassat utrymme och rum samt att ljudnivån och den övriga aktiviteten kan upplevas störande för den döende och dennes familj i en situation som är mycket känslig. Detta projekt undersöker varför och hur fenomenet uppstår och erfars från flera perspektiv: patient, närstående och personal, samt vilka interventioner som behöver utvecklas.