This page in English

Forskningsprojekt

Akuta insatser och transporter till sjukhus av patienter som får palliativ vård i hemmet eller på vård- och omsorgsboenden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2030

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Namnet på vår forskargrupp är PACEM (PAlliative Care in Emergency Medicine) vilket betyder frid. Målet är att skapa frid för patienter, närstående och vårdpersonal nära livets slutskede då patienter kan transporteras mellan kontexterna kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, ambulans- och akutsjukvård. Att i döendeprocessen transporteras till akutmottagning kan innebära ett onödigt lidande. Palliativ vård är en komplex vårdform som ska kunna bedrivas i hemmet, på vård- och omsorgsboende, samt på sjukhus.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners