This page in English

Forskningsprojekt

Ett teoretiskt perspektiv för att stärka teorin om samskapad palliativ vård med begreppet värdighet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Annika Söderman

Forskningsämne

Designen för studien underbyggdes av Walker och Avant’s teorikonstruktion (2019). En samskapande vårdmodell testades mot teorier om palliativ vård, personcentrerad vård, värdighet och värdighetsbevarande vård. Begrepp analyserades teoretiskt och undersöktes utifrån deras filosofiska grund. Likheter och skillnader analyserades utifrån om begreppen kunde integreras i den nya teoribaserade modellen för samskapad vård. En översikt över resultatet skapades som visar den utvecklade teoribaserade modellen.

Finansiärer

  • Örebro universitet