This page in English

Forskningsprojekt

Den vårdande processen av samskapande inom palliativ vård; En kvalitativ meta syntes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Elisabeth Bergdahl

Forskningsämne

Bakgrund: Den palliativa vården i hemmet har utvecklats och kommer att öka. På senare år har fenomenet medskapande inom palliativ vård vuxit fram.  Syftet med studien var att beskriva och skapa en teoretisk förståelse av fenomenet samskapande inom palliativ vård och skapa en teori. Metod: Kvalitativ Metasyntes av 17 studier genomfördes. Resultatet kan ses som en flerdimensionell modell av fenomenet samskapande. Samskapande kan ses som en del och grunden för palliativ personcentrerad vård. Om samskapande finns i vårdande relationer och handlingar, med fokus på det vitala målet för patienternas behov och önskemål i livets slutskede kan det ses som en god palliativ vård över tid.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners