This page in English

Forskningsprojekt

Att beskriva närståendes upplevelser av mötet med prehospital vårdpersonal vid dödsfall i hemmet gällande personer med palliativa vårdbehov

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Helena Sjölin

Forskningsämne

Designen är en litteraturöversikt med omfattande litteratursökningar i elektroniska bibliografiska databaser såsom PubMed, Cinahl, Scopus och Web of Science. En manuell sökning kommer att göras i referenslistor i relevanta artiklar.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Universitetsbiblioteket, Örebro universitet