This page in English

Forskningsprojekt

Förutsättningar för att kommunicera om hälsosam och hållbar mat med unga

Om projektet

För att kunna utforma bra informationskampanjer och utbildningsinsatser om mat, hälsa och hållbarhet är ett första steg att identifiera faktorer som förklarar de matval som människor gör. I detta projekt genomförs en enkätstudie med gymnasieungdomar för att utforska förutsättningarna för kommunikation kring mat, hälsa och hållbarhet med denna grupp.

Projektet ingår i Örebro universitets satsning på mat och hälsa. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet