This page in English

Forskningsprojekt

Advancing Strong Sustainability in the Nordic Social Science and Humanities (StrongSSH)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Carolin Zorell

Forskningsämne

Information om projektet finns på den engelska sidan.

Forskare