This page in English

Forskningsprojekt

ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal (2021-2025)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

ACCTING undersöker ojämlikheter på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå i relation till EU:s hållbarhetsagenda och dess Green Deal. Projektet mobiliserar forskningsexperiment och innovation för att främja en jämställd, inkluderande och socialt rättvis Green Deal. Det undersöker och avser förändra ojämlikheter som å ena sidan produceras och reproduceras, och å andra sidan motverkas, av policy och lokal hållbarhetsaktivism.

Projektet genomförs av 12 europeiska partners och med hjälp av ett hundratal forskare i 34 länder under 2021-2025. Det finansieras genom EU Horizon 2020, under call:et Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal med ca 50 miljoner kronor.

Läs mer om projektet här

Finansiärer

  • EU Horizon 2020