This page in English

Forskningsprojekt

Politisk konsumtion: Konsumentmotivation och handling med särskild hänvisning till livsmedelskonsumtion och hållbarhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Carolin Zorell

Forskningsämne

Synliga ekologiska effekterna av livsmedelsproduktionen, återkommande livsmedelsskandaler och omfattande information som finns på den utbredda användningen av billiga, ohälsosamma och ofta giftiga ingredienser illustrerar politiska roll och relevans som konsumerar viss mat kan ha. Men människor kan vara informerade och utbildade, välmående, medvetna om hållbarhets- och hälsofrågor och stöder ekologiska värden, men ändå deltar de inte i hållbara, hälsosamma och - mer generellt - politiska konsumtionsbeteenden; eller så gör de det, men diskontinuerligt. 

Projektet adresser dessa inkonsekvenser och tittar på om, när och på vilka sätt attityder och beteenden som observeras i ens sociala miljö bildar (icke) politisk konsumentism i allmänhet och (icke-) hållbar matkonsumtion i synnerhet. Dessutom projektet undersöker om och hur politik och beslutsfattandet kan mata in, buffra eller överspelas av sociala dynamiker.

Projektet ingår i Örebro universitets satsning på mat och hälsa

Finansiärer

  • Örebro universitet