This page in English

Christoffer Åhlman

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: Y2hyaXN0b2ZmZXIuYWhsbWFuO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Om Christoffer Åhlman

Forskning

Christoffer Åhlmans forskning rör tidigmodern och modern utbildningshistoria, samt läsning, skrivning och språkanvändning ur ett historiskt perspektiv. I sitt nuvarande postdok-projekt Att läsa på svenska? studerar Åhlman minoritetsspråkens roll i 1700-talets folkundervisning med särskilt fokus på undervisningspraktiker.

Vid sidan av sitt postdok-projekt är Åhlman verksam i forskningsmiljön The Open Parliament Laboratory (OPaL) och kommer mellan 2025-2027 vara projektforskare i projektet Marknadsskolan avkodad - datalingvistsiska analyser av 40 års utbildningspolitik. 

Mellan 2024-2027 kommer Åhlman tillsammans Otso Kortekangas vid Åbo Akademi driva projektet The Manifold Meanings of Forests in Comprehensive Education in the Nordics 1972–2023. Projektet kommer undersöka hur finska och svenska läroböcker i grundskolan framställt skogen och dess betydelse mellan åren 1972 och 2023. Projektet finansieras av Koneen Säätiö (Kone Foundation). 

Christoffer Åhlman disputerade 2019 vid Uppsala universitet på en avhandling som studerade kvinnors läsande och skrivande i 1700-talets Sverige. I avhandlingen undersökte han vad dessa färdigheter betydde för deras arbete och försörjning samt vilken betydelse dessa färdigheter hade i den skriftkultur som var på frammarsch. Avhandlingen var del av projektet Gender & Work.

 

Undervisning

I Örebro har Åhlman undervisat i historia och pedagogik. Åhlman har tidigare även undervisat vid Uppsala och Stockholms universitet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt