This page in English

Forskningsprojekt

Att läsa på svenska? Minoritetsspråkens roll i 1700-talets folkundervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Christoffer Åhlman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I 1700-talets Sverige förväntades alla församlingsbor kunna läsa och besitta vissa kristendomskunskaper. Enligt vissa undervisningsinstruktioner skulle detta ske på svenska. Det talades emellertid flera minoritetsspråk ute i församlingarna. Tvingades dessa individer verkligen att läsa på svenska? Denna studie skall undersöka vilken roll minoritetsspråken spelade i 1700-talets folkundervisning.

Finansiärer

  • Stiftelsen Gunnar och Brigitta Nordins fond
  • Åke Wibergs stiftelse
  • Helge Ax:son Johnson Stiftelse
  • Olle Engkvists stiftelse