This page in English

Forskningsprojekt

Kommunikation om sex (KOS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Långvarig underlivssmärta är vanligt och ett av de vanligaste besvären är smärta vid sex, vilket är förknippat med sänkt sexuell funktion, sämre psykologiskt och relationellt välbefinnande och sänkt livskvalitet hos både kvinnor med smärta och partners. Tidigare forskning har pekat på betydelsen av sexuell kommunikation vid smärta och vi undersöker här en särskild aspekt av kommunikation: validering och invalidering. Validering innebär att uttrycka empati och acceptans av en persons upplevelser, medan invalidering innebär att avfärda eller förminska dessa. Vi vill veta om validering/invalidering är lika vanligt i par med och utan smärta, och ifall det hänger ihop med smärtan och olika aspekter av relationen. För att ta reda på det observerar vi par som diskuterar sin sexuella relation, samt ber dem svara på frågor om smärta, sexuell funktion, kommunikation och relationella kvaliteter.