This page in English

Elisabeth Ericsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301203

Rum: P1115

Elisabeth Ericsson

Om Elisabeth Ericsson

Elisabeth Ericsson är leg. sjuksköterska (1981) med specialistutbildning inom anestesisjukvård och intensivvård (1988), medicine doktor (2007) och docent i anestesiologisk omvårdnad (2013). Elisabeth Ericsson är prefekt för Institutionen hälsovetenskap och medicin.

Elisabeth Ericsson disputerade vid Linkoping’s universitet 2007 med en avhandling med titeln” Health and well-being of children and young adults in relation to surgery of the tonsils”. Avhandlingsarbete visade att tonsillotomi (partiellt borttagande av tonsillvävnaden) i många fall skulle vara fördelaktigt jämfört tonsillektomi (borttagande av hela tonsillvävnaden). Tonsillotomi ger mindre risk för postoperativa blödningar, mindre smärta och ett snabbare tillfrisknande. Resultaten från avhandling och fortsatt forskning har bidraget till att prioritering när det gäller tonsilloperationer har omvärderats genom att man oftare gör tonsillotomi vid indikation obstruktiva besvär förorsakade av tonsillhypertrofi istället för tonsillektomi både nationellt som internationellt. Studierna har givet grund till fortsatta studier inom ett brett område både nationellt och internationellt. Nationella riktlinjer har utvecklats gällande indikation generellt för tonsillkirurgi, indikation tonsillotomi och farmakologiskbehandling i samband med tonsillkirurgi. Webbsida har utvecklats med patientinformation i samband med tonsilloperation till patienter (barn och vuxna) och till närstående, icke farmakologisk och farmakologisk information (www.tonsilloperation.se).

Fortsatt studier i samband med tonsilloperationer bedrivs inom smärtbehandling, postoperativ blödning, postoperativ återhämtning, livskvalitet, oralmoriska och andningsproblem.

Elisabeth är också involverad i flera projekt för minimera barns och vuxnas oro i samband med anestesiinduktionen och förbättra smärtbehandlingen postoperativt. Arbetar också i projekt för att öka patientens och familjens delaktighet i vården med hälsostödjande samtal i samband med öppen hjärtkirurgi samt förbättra upplevelsen för patienten i samband med magnetkameraundersökning

Projektgrupperna Elisabeth är medlem i består av multidisciplinära team, nationellt, där öron-näs halsläkare, anestesiologer, barnpsykiatriker, röntgenläkare, sjuksköterskor (anestesi, intensivvård, barn, ÖNH, röntgen) logopeder och tandläkare finns i projekten.

Elisabeth undervisar och handleder på både grund och avancerad nivå. Elisabeth är även forskarhandledare till doktorander under forskarutbildning.

Elisabeth Ericsson är ledamot i Acta Oto-Laryngologica, referensgrupp för tonsilloperationer inom nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation samt styrgruppen för Nationellt kvalitetsregister Öron-Näs-hals sjukvård. Reviewer för flera tidskrifter inom forskningsområdet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Ericsson, E. (2021). Nytt webbformat för Tonsilloperation.se. Svensk ÖNH-tidskrift, 29 (1), 26-30.
Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2021). Postoperative pain, pain management, and recovery at home after pediatric tonsil surgery. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 278, 451-461.
Beeckman, D. , Blomberg, K. , Ericsson, E. & Eriksson, M. (2020). Frånvaron av bevis inget bevis för frånvaro av samband. Läkartidningen.
Nilsson, U. , Ericsson, E. , Eriksson, M. , Idvall, E. & Bramhagen, A. (2019). Psychometric evaluation of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire for Ambulatory Surgery and postoperative behavior and recovery inchildren undergoing tonsil surgery. Journal of Perioperative Practice, 29 (4), 94-101.
Ahlander, B. , Engvall, J. , Maret, E. & Ericsson, E. (2018). Positive effect on patient experience of video-information given prior to cardiovascular magnetic resonance imaging, a clinical trial. Journal of Clinical Nursing, 27 (5-6), 1250-1261.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2017). Adherence to Swedish guidelines for pain treatment in relation to pediatric tonsil surgery: A survey of the multidisciplinary team. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 123-131.
Eriksson, M. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Ericsson, E. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 47-54.
Hallenståhl, N. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Ryding, M. & et al. (2017). Tonsil surgery in Sweden 2013–2015: Indications, surgical methods and patientreported outcomes from the National Tonsil Surgery Register. Acta Oto-Laryngologica, 137 (10), 1096-1103.
Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, L. , Odhagen, E. , Nerfeldt, P. & Stalfors, J. (2016). Nytta med tonsilloperation. Svensk ÖNH-tidskrift, 23 (S1), 24-25.
Odhagen, E. , Sunnergren, O. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Ericsson, E. & Stalfors, J. (2016). Risk of reoperation after tonsillotomy versus tonsillectomy: a population-based cohort study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 273, 3263-3268.
Bramhagen, A. , Eriksson, M. , Ericsson, E. , Nilsson, U. , Harden, S. & Idvall, E. (2016). Self-reported post-operative recovery in children: development of an instrument. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 22 (2), 180-188.
Hessén-Söderman, L. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Odhagen, E. , Nerfeldt, P. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2016). Tonsillektomi, tonsillotomi med coblation: vad säger vetenskapen och vårt kvalitetsregister?. ÖNH-tidskrift, 23 (S1), 26-26.
Östvall, E. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. & Stalfors, J. (2015). Mortality after tonsil surgery, a population study, covering eight years and 82,527 operations in Sweden. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 272 (3), 737-743.
Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. , Nerfeldt, P. & Stalfors, J. (2015). Nytta med tonsilloperation. Svensk ÖNH-tidskrift, 22 (S1), 30-32.
Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2015). Post-tonsillectomy haemorrhage rates are related to technique for dissection and for haemostasis: an analysis of 15734 patients in the National Tonsil Surgery Register in Sweden. Clinical Otolaryngology, 40 (3), 248-254.
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. , Nerfeldt, P. & Sunnergren, O. (2015). Registerdata från tonsillregistret. Svensk ÖNH-tidskrift, 22 (3), 34-93.
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. , Nerfeldt, P. & Sunnergren, O. (2015). Stora skillnader i blödningsfrekvens efter tonsillektomi i Sverige. Svensk ÖNH-tidskrift (S1), 26-29.
Ericsson, E. , Brattwall, M. & Lundeberg, S. (2015). Swedish guidelines for the treatment of pain in tonsil surgery in pediatric patients up to 18 years. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 79 (4), 443-450.
Sunnergren, O. , Hemlin, C. , Ericsson, E. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. & Stalfors, J. (2014). Radiofrequency tonsillotomy in Sweden 2009-2012. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 271 (6), 1823-1827.
Ericsson, E. , Graf, J. , Lundeborg-Hammarström, I. & Hultcrantz, E. (2014). Tonsillotomy versus tonsillectomy on young children: 2 year post surgery follow-up. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 43 (26).
Hultcrantz, E. & Ericsson, E. (2013). Factors Influencing the Indication for Tonsillectomy: A Historical Overview and Current Concepts. Journal for Oto-Rhino-Laryngology, 75 (3), 184-191.
Andersson, E. , Kroon, A. & Ericsson, E. (2013). Nationell kartläggning av farmakologiska rutiner och information i samband med tonsilloperation. Ventilen, 4 (48), 16-17.
Ericsson, E. , Lundeberg, S. , Brattwall, M. , Stalfors, J. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. C. , Hultcrantz, E. , Sunnergren, O. & et al. (2013). Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar (<18 år). Ventilen, 4 (48), 18-19.
Ericsson, E. , Lundeberg, S. , Brattwall, M. , Stalfors, J. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Sunnergren, O. & et al. (2013). Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar (<18 år). Svensk ÖNH-tidskrift, 30 (3), 1-5.
Gimbler Berglund, I. , Ericsson, E. , Proczkowska-Björklund, M. & Fridlund, B. (2013). Nurse anaesthetists' experiences with pre-operative anxiety. Nursing Children and Young People, 25 (1), 28-34.
Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Roos, K. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2013). Paradigm shift in Sweden from tonsillectomy to tonsillotomy for children with upper airway obstructive symptoms due to tonsillar hypertrophy. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 270 (9), 2531-2536.
Lundeborg, I. , Hultcrantz, E. , Ericsson, E. & McAllister, A. (2012). Acoustic and perceptual aspects of vocal function in children with adenotonsillar hypertrophy: effects of surgery. Journal of Voice, 26 (4), 480-487.
Nilsson, L. , Pihl, A. , Tågsjö, M. & Ericsson, E. (2012). Adverse events are common on the intensive care unit: results from a structured record review. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56 (8), 959-965.
Wireklint, S. & Ericsson, E. (2012). Health-related quality of life after tonsillotomy versus tonsillectomy in young adults: 6 years postsurgery follow-up. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269 (8), 1951-1958.
Proczkowska-Björklund, M. , Gimbler Berglund, I. & Ericsson, E. (2012). Reliability and validity of the Swedish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56 (4), 491-497.
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Månsson, I. , Roos, K. & Hessén Söderman, A. (2012). Tonsil surgery efficiently relieves symptoms: analysis of 54 696 paqtients in The National Tonsil Surgery Register in Sweden. Acta Oto-Laryngologica, 132 (5), 533-539.
Lundeborg, I. , Ericsson, E. , Hutltcrantz, E. & McAllister, A. M. (2011). Influence of adenotonsillar hypertrophy on s-articulation in children: effects of surgery. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 36 (3), 100-108.
Hessen Soderman, A. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Månsson, I. , Roos, K. & Stalfors, J. (2011). Reduced Risk of Primary Postoperative Hemorrhage After Tonsil Surgery in Sweden: Results from the National Tonsil Surgery Register in Sweden Covering More Than 10 Years and 54,696 Operations. The Laryngoscope, 121 (11), 2322-2326.
Ericsson, E. , Lundeborg, I. & Hultcrantz, E. (2009). Child Behavior and quality of life before and after tonsillotomy versus tonsillectomy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (9), 1254-1262.
Lundeborg, I. , McAllister, A. , Graf, J. , Ericsson, E. & Hultcrantz, E. (2009). Oral Motor Dysfunction in Children with adenotonsillar hypertrophy: effects of Surgery. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 34 (3), 111-116.
Lundeborg, I. , McAllister, A. , Samuelsson, C. , Ericsson, E. & Hultcrantz, E. (2009). Phonological Development in Children with Obstructive Sleep Disordered Breathing. Clinical Linguistics & Phonetics, 23 (10), 751-61.
Ericsson, E. (2009). Validering av OSA-18 på en svensk barnpopulation. Svensk ÖNH-tidskrift, 16 (4), 16-19.
Ericsson, E. & Hultcrantz, E. (2007). Tonsil Surgery in Youths – Good Results with Less Invasive Method. The Laryngoscope, 117 (4), 654-661.
Ericsson, E. , Graf, J. & Hultcrantz, E. (2006). Pediatric Tonsillotomy with the Radiofrequency Technique: Long-term Follow-up. The Laryngoscope, 116 (10), 1851-1857.
Ericsson, E. , Wadsby, M. & Hultcrantz, E. (2006). Pre-surgical Child Behavior Ratings and Pain Management after Two Different Techniques of Tonsil Surgery. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70 (10), 1749-1758.
Timms, M. , Andersson, A. , Graf, J. & Ericsson, E. (2006). Tonsilloperation: Nya indikationer och metoder. Svensk ÖNH-tidskrift, 13, 43-44.
Hultcrantz, E. , Smedje, H. , Månsson, I. , Hallén, L. & Ericsson, E. (2005). Tonsillektomi: skall vi fortsätta med det?. Svensk ÖNH-tidskrift, 12, 15-16.
Graf, J. , Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Persson, P. , Käll, L. , Ydreborg, K. & Wallqvist, J. (2005). Tonsillotomi med radiofrekvensteknik på barn- effekt på recidiverande tonsillit och snarkning. Svensk ÖNH-tidskrift, 12, 16-17.
Hultcrantz, E. & Ericsson, E. (2004). Pediatric Tonsillotomy with Radiofrequency Technique: Less Morbidity and Pain. The Laryngoscope, 114 (5), 871-877.
Graf, J. , Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Persson, P. , Käll, L. , Ydreborg, K. & Wallqvist, J. (2004). Tonsillotomi med radiofrekvensteknik på barn: en randomiserad studie av postoperativ morbiditet. Svensk ÖNH-tidskrift, 11 (1), 21-21.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ericsson, E. (2007). Health and well-being of children and young adults in relation to surgery of the tonsils. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Institutionen för nervsystem och rörelseorgan.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ericsson, E. , Hemlin, C. , Stalfors, J. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. & Sunnergren, O. (2014). Kvalitetsregistret för tonsilloperation. I: Joacim Stalfors, Nationellt kvalitetsregister Öron- Näs och Halssjukvård - Årsrapport 2013: Du kan vara med och förbättra vården (ss. 34-97). . Västra Götalandsregionen.
Ericsson, E. , Brattwall, M. & Lundeberg, S. (2013). Farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar. I: Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård: Årsrapport 2012 (ss. 64-71). Hisings Backa: Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård.
Andersson, E. , Kroon, A. & Ericsson, E. (2012). Nationell kartläggning av farmakologiska rutiner och information i samband med tonsilloperation. I: Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård: Årsrapport 2012 (ss. 77-81). Hisings Kärra: Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård..

Konferensbidrag

Ahlander, B. , Engvall, J. & Ericsson, E. (2019). Anxiety during Magnetic Resonance Imaging of the spine in relation to scanner design and size.. Konferensbidrag vid European Congress of Radiology (ECR 2019), Vienna, Austria, February 27 - March 3, 2019.
Alm, F. , Lundeberg, S. & Ericsson, E. (2019). Pain and pain management at home after tonsil surgery. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019..
Alm, F. , Lundeberg, S. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2018). Improving pain management after pediatric tonsil surgery – an ongoing project. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2018.
Ahlander, B. , Engvall, J. , Maret, E. & Ericsson, E. (2018). Positive effect on patient experience of video information given prior to cardiovascular magnetic resonance imaging: A clinical trial. Konferensbidrag vid Svensk förening för klinisk fysiologis höstmöte, Lund, Sweden, October 4-5, 2018.
Alm, F. & Ericsson, E. (2018). Smärta och smärtbehandling i samband med tonsillkirurgi på barn: ett ständigt pågående förbättringsarbete med ett multidisciplinärt ansvar. Konferensbidrag vid Riksförening för Anestesi och Intensivvård (AnIva) vårkongress, Visby, Sweden, May 17-18, 2018.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Harden, S. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2017). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Idvall, E. , Bramhagen, A. & Eriksson, M. (2017). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Ahlander, B. , Ericsson, E. , Maret, E. & Engvall, J. (2017). Magnetkameraundersökning av hjärtat: bildkvalitet, mätnoggrannhet och patientupplevelse. Konferensbidrag vid Röntgenveckan, Linköping, Sweden, September 12-15, 2017.
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Pain and pain management after pediatric tonsil surgery. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden May 31 - June 3, 2017.
Alm, F. , Stalfors, J. , Nerfeldt, P. & Ericsson, E. (2017). Patient reported outcome of pain after tonsil surgery: An analysis of 32,225 children from the National Tonsil Surgery Register in Sweden 2009-2016. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. Konferensbidrag vid XXXIII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Gothenburg, Sweden, May 31 - June 3, 2017.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Idvall, E. , Bramhagen, A. & Eriksson, M. (2017). Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy. Konferensbidrag vid Nordic Pediatric Pain Symposium 2017, Stockholm, Sweden, March 30-31, 2017.
Ahlander, B. , Ericsson, E. , Maret, E. & Engvall, J. (2017). Video information prior to cardiovascular magnetic resonance imaging improves patient experience which still remains more challenging than in myocardial perfusion scintigraphy. I: Abstract Proceedings from the 20th Annual SCMR Scientific Sessions. Konferensbidrag vid Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Annual Meeting, Washington, USA, February 1-2, 2017. Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR).
Alm, F. & Ericsson, E. (2017). Vilka faktorer påverkar den postoperativa smärtan i samband med tonsillkirurgi?. Konferensbidrag vid Dagkirurgidagar, Örebro, Sweden, May 11-12, 2017.
Alm, F. , Jaensson, M. , Lundeberg, S. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Nerfeldt, P. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2016). Adherence to Swedish Guidelines for Pain Treatment in Tonsil Surgery in Pediatric Patients. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Ericsson, E. (2016). Anestesiologisk omvårdnad i samband tonsillkirurgi: att vara steget före. Konferensbidrag vid Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård /AnIva Höstkongress, Upplands Väsby, 17- 18 november 2016.
Ahlander, B. , Arestedt, K. , Maret, E. , Engvall, J. E. & Ericsson, E. (2016). Development and validation of a questionnaire evaluating patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging: the Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire (MRI-AQ). I: 19th Annual SCMR Scientific Sessio Meeting abstracts. Konferensbidrag vid Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Annual Meeting, Los Angeles, USA, January 27-30, 2016. BioMed Central.
Eriksson, M. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Harden, S. , Idvall, E. & Ericsson, E. (2016). Experiences of a new self-report instrument for post-operative recovery in children. I: 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Nerfeldt, P. , Stalfors, J. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Odhagen, E. , Hessén-Söderman, A. & Hemlin, C. (2016). Paediatric Tonsil Surgery in Sweden 2015: Indications, Methods and Complication Rates. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Odhagen, E. , Sunnergren, O. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Ericsson, E. , Nerfeldt, P. & Stalfors, J. (2016). Readmission Rates Due to Post-Tonsillectomy Haemorrhage in Sweden: SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN SURGICAL CENTRES: Significant Differences Between Surgical Centres. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2016), Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Ericsson, E. , Nilsson, U. , Bramhagen, A. , Idvall, E. & Eriksson, M. (2016). Self-reported post-operative recovery in children after tonsillotomy and tonsillectomy . I: 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Konferensbidrag vid 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Lisbon, Portugal, June 18-21, 2016.
Stalfors, J. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. & Odhagen, E. (2014). Coverage and completeness of the national tonsil surgery in Sweden. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. & Sunnergren, O. (2014). Data from the Swedish national tonsil surgery register can be used for clinical improvement programs. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. & Sunnergren, O. (2014). From case reports to registry studies: tonsil surgery resaerch in Sweden. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Ahlander, B. , Ericsson, E. , Maret, E. & Engvall, J. (2014). Magnetkameraundersökning av hjärtat. Konferensbidrag vid Röntgenveckan, Karlstad, Sweden, September 8-12, 2014.
Östvall, E. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. & Stalfors, J. (2014). Mortality after tonsil surgery, a population study, covering 7 years and 82,527 operations in Sweden. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Ericsson, E. , Lundeberg, S. , Brattwall, M. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2014). National guidelines of pharmacological treatment in children: the implementations process. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Ericsson, E. , Lundeberg, S. , Brattwall, M. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. , Sunnergren, O. & et al. (2014). Pharmacological treatment in children after tonsil-surgery: updated Swedish national guidelines. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Hessén Söderman, A. , Odhagen, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2014). Posttonsillectomy haemorrhage rates related to technique for dissection and for haemostasis, analysis of 6723 patients in the national tonsil surgery register in Sweden. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Odhagen, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2014). Risk of secondary surgery after tonsillectomy versus tonsillectomy, a population study, covering 13 years and 120,719 tonsil surgeries in Sweden. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Hemlin, C. , Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. & Stalfors, J. (2014). Tonsillectomy indication has impact on postoperative complication rate in children. Konferensbidrag vid 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 31st May- 3rd June 2014, Dublin, Ireland.
Kallunki, J. , Marcusson, A. & Ericsson, E. (2014). Tonsillotomy versus tonsillectomy: a randomized trial regarding dentofacial morphology and post-operate growth in children with tonsillar hypertrophy. Konferensbidrag vid 90th Congress of the European Orthodontic Society, Warszawa, Polen, 18-21.06.2014..
Palm, C. , Can, Z. & Ericsson, E. (2013). Betydelsen av simuleringsövning för intensivvårdspersonal för att bemästra kritiska situationer. Konferensbidrag vid Konferens om simuleringsforskning, Clinicum Hälsouniversitetet och Landstinget Östergötland, Linköping, 28 maj, 2013..
Andersson, E. , Kroon, A. & Ericsson, E. (2013). Nationell kartläggning av farmakologiska rutiner och information i samband med tonsilloperation. Konferensbidrag vid Anlva Älvsjö, Stockholm, 21-22 november.
Ericsson, E. (2013). Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar (<18 år). Konferensbidrag vid AnIva 2013, 21 – 22 november 2013, Stockholmsmässan, Älvsjö.
Ericsson, E. , Nilsson, A. , Lundberg, L. , Kjellman, B. , Karlsson-Björnström, K. & Zetterlund, E. (2013). Post Graduate utbildning för specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesiologisk vård ett unikt samarbete mellan landsting och universitet. Konferensbidrag vid AnIVA, Älvsjö, Stockholm, 21-22 november 2013.
Hemlin, C. , Sunnergren, O. , Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Hessén Söderman, A. C. , Roos, K. , Passmark, H. & Stalfors, J. (2012). A Patient questionnaire can give valid information on the prescence of morbidity after tonaillar surgery: results of a validation study. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology Amsterdam, Holland 20-23 maj 2012.
Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén Söderman, A. C. , Hultcrantz, E. , Roos, K. & Stalfors, J. (2012). Adenotonsillotomy: first line treatment for pediatric sleep disordered breathing?. Konferensbidrag vid SLEEP 2012, the 26th Annual Meeting of the APSS, 9-13 June, Boston, USA..
Ericsson, E. (2012). Farmakologisk smärtbehandling (& illamående) i samband med tonsilloperation. Konferensbidrag vid ÖNH-dagarna i Linköping.
Ahlgren Andersson, E. , Almerud Österberg, S. , Elneborg, K. , Ericsson, E. , Johansson, E. , Minthon, L. , Pettersson, M. , Thulesius, H. & et al. (2012). Låg kognitiv hastighet före operation hade samband med postoperativ förvirring efter elektiv hjärtkirurgi. Konferensbidrag vid Svenska Kardiovaskulära Vårmöte 25-27 april 2012, Stockholm.
Hultcrantz, E. , Ericsson, E. & Hemlin, C. (2012). National Guidelines for Tonsillotomy in children in Sweden. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology Amsterdam, Holland 20-23 maj.
Sunnergren, O. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén Söderman, A. C. , Hultcrantz, E. , Roos, K. & Stalfors, J. (2012). Pediatric tonsillotomy: a comparison of high- and low radiofrequency techniques with regard to postoperative bleeding, pain, infection and symptom relief. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Amsterdam, The Netherlands, 20-23 May, 2012..
Hessén Söderman, A. C. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Roos, K. , Sunnergren, O. & Stålfors, J. (2012). Posttonsillectomy haemorrhage rates related to surgical technique. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology Amsterdam, Holland 20-23 maj.
Stalfors, J. , Hemlin, C. , Hessén Söderman, A. C. , Hultcrantz, E. , Roos, K. , Sunnergren, O. & Ericsson, E. (2012). Presentation of large datavolumes with the valuecompass: a qualitive method. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Amsterdam, The Netherlands, 20-23 May, 2012..
Ericsson, E. (2012). Vägen till webbaserad information vid tonsilloperation. Konferensbidrag vid ÖNH-dagarna i Linköping.
Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén Söderman, A. C. , Hultcrantz, E. , Roos, K. , Sunnergren, O. & Stalfors, J. (2012). Webb-based information for tonsillar surgery. Konferensbidrag vid 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology Amsterdam, Holland, 20-23 maj, 2012..
Lundeborg, I. & Ericsson, E. (2011). Different techniques of pediatric tonsil surgery: Effects on oral motor function, speech and language behavior and quality of life. Konferensbidrag vid 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health (CIP), Frankrike, 17-20 februari.
Ericsson, E. & Hultcrantz, E. (2011). Tonsil Surgery in Youths: Good Results With A Less Invasive Method. Konferensbidrag vid National meeting Pediatric ENT, Children´s Hospital of Chongqing University, Chongqing, Kina 14-16 September.
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Roos, K. & Sunnergren, O. (2011). Årsrapport av kvalitetsregisterdata för tonsilloperation. Konferensbidrag vid Medicinska Riksstämman, Stockholm, november 2011.
Ericsson, E. (2010). Bemötande av barn inför anestesi. Konferensbidrag vid Riksföreningen för anestesi och intensivvård konferens 2010 27-28 maj.
Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessen-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Månsson, I. , Roos, K. & Stahlfors, J. (2010). The role of information and instruction to children and parents in homemanagement after tonsil surgery: what is it helpful for them to know?. Konferensbidrag vid 10th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology Pamplona, 5-8 June, 2010.
Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessen Soderman, A. , Roos, K. & Stahlfors, J. (2010). Tonsillectomy or Tonsillotomy: Is a change of paradigm on-going? Data out of a new National Tonsil Surgery Register in Sweden. Konferensbidrag vid 10th International Congress of the European Sociaty of Pediatric Otorhinolaryngology Pamplona, 5-8 June, 2010.
Hessen-Söderman, A. , Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Roos, K. & Hultcrantz, E. (2009). Blödning efter tonsilloperation: Resultat ur nya nationella kvalitetsregistret. Konferensbidrag vid Medicinska Riksstämman, Stockholm 25-27 november 2009.
Ericsson, E. (2009). Improvement of Quality of Life by Tonsillotomy & Tonsillectomy in Children and Youths. I: 1st Meeting of the European Academy of ORL - HNS, Mannheim, Tyskland  27-30 juni, 2009. Konferensbidrag vid 1st Meeting of the European Academy of ORL - HNS, Mannheim, Tyskland 27-30 juni, 2009.
Ericsson, E. (2009). Nationella riktlinjer och kvalitetsregister inom tonsillkirurgi. Konferensbidrag vid Svenska ÖNH-dagar Specialistförening för öron-näs-halssjuksköterskor.
Ericsson, E. , Lundeborg Hammarström, I. , Graf, J. , McAllister, A. & Hultcrantz, E. (2008). Child behavior and quality of life before and after tonsillotomy versus tonsillectomy. I: International conference in pediatric otorhinolaryngology, 2008. Konferensbidrag vid International conference in pediatric otorhinolaryngology,2008 (ss. 40-40).
Lundeborg Hammarström, I. , Ericsson, E. , McAllister, A. & Hultcrantz, E. (2008). Effects of tonsil surgery on speech and oral motor function. I: The 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics association. Konferensbidrag vid The 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics association, Istanbul, Turkey, 25-28 June, 2008. (ss. 119-119).
Ericsson, E. , Hultcrantz, E. , Månsson, I. , Roos, K. , Stalfors, J. & Weitz, P. (2008). Erfarenheter från kvalitetsregistret för tonsilloperation 1997-2008. I: Medicinska Riksstämman, Göteborg 26-28 nov, 2008. Konferensbidrag vid Medicinska Riksstämman, Göteborg 26-28 nov, 2008.
Graf, J. , Ericsson, E. , Lundeborg Hammarström, I. & Hultcrantz, E. (2008). Tonsillotomi på förskolebarn: räcker det?. I: The Annual General Meeting for the Swedish Society for Medicine, 2008. Konferensbidrag vid Medicinska Riksstämman, Göteborg.
Ericsson, E. , Lundeborg Hammarström, I. , Marcusson, A. , Mc Allister, A. , Graf, J. & Hultcrantz, E. (2007). Oralmotorik, artikulation och livskvalitet. Sexmånadersuppföljning efter tonsillotomi respektive tonsillektomi. I: Rikstämman 2007. Konferensbidrag vid Rikstämman 2007 (ss. 53-53).

Rapporter

Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Odhagen, E. & Sunnergren, O. (2014). The National Tonsil Surgery Register in Sweden: Annual Report 2013. Göteborg: Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation (Årsrapport / Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation : öron-, näs- och halssjukvård ).
Stalfors, J. , Brattwall, M. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén-Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Lundeberg, S. , Odhagen, E. & et al. (2013). Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation. Öron-näs-och halssjukvård: Årsrapport 2013. Göteborg: Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation (Årsrapport (Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation) ).
Stalfors, J. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hessén Söderman, A. , Hultcrantz, E. , Odhagen, E. , Padoan, S. & Sunnergren, O. (2012). Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation. Öron- näs- och halssjukvård: Årsrapport 2011. Göteborg: Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation. Öron- näs- och halssjukvård..
Hultcrantz, E. , Ericsson, E. , Hemlin, C. , Eggertsen, R. , Lundeborg-Hammarström, I. , Marcusson, A. , Proczkowska-Björklund, M. , Stjernquist-Desatnik, A. & et al. (2011). Indikation för tonsillotomi på barn och ungdomar. (Nationella Medicinska Indikationer 05).
Ericsson, E. , Hemlin, C. , Hultcrantz, E. , Månsson, I. , Roos, K. , Stahlfors, J. & Weitz, P. (2009). Tonsilloperation: Nationella Medicinska Indikationer: Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och halskirurgi . Sveriges Kommuner och Landsting.