This page in English

Forskningsprojekt

Barns oro och beteende under den preoperativa perioden samt utbildnings insatser i syfte att lindra besvären

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elisabeth Ericsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Beskrivning finns endast på engelska

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Marie Proczkowska Björklund, Linköpings universitet & Länssjukhuset Ryhov, Jönköping