This page in English

Elodie Ponsot

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301094

Rum: G2120

Om Elodie Ponsot

Elodie Ponsot är docent i idrottsvetenskap (2013). Sedan augusti 2019 är Elodie också enhetschef för enheten Idrott. Sedan 2021 leder hon forskargruppen EPSM (Exercise Physiology and Sport Medicine).

År 2004 tog hon sin doktorsexamen vid Strasbourgs universitet, Frankrike. Hennes avhandling handlade om mitokondriell muskelfunktions plasticitet till följd av träning under hypoxi hos elitidrottare (med stöd av Internationella olympiska kommittén) och förmånsanvändning av energiska substrat.

Mellan 2005 och 2011 var hon postdoktor vid Örebro universitet, först som forskningsassistent, sedan som universitetslektor. Hon är anställd som universitetslektor sedan 2012. Hennes forskning fokuserar på akuta och kroniska träningsinducerade anpassningar med ett integrerande tillvägagångssätt, dvs. från fysisk funktion till molekylära och cellulära mekanismer. Med detta tillvägagångssätt har hon erfarenhet av och har ett starkt intresse för att utveckla studier som är utformade för att bättre förstå användningen av träning för att 1) ​​optimera prestanda i sport (t.ex. träningsinterventioner, återhämtningsstrategier), 2) främja hälsa i livsstadier (t.ex. hälsosamt åldrande) och 3) förbättra hälsotillståndet hos patienter med kroniska sjukdomar (t.ex. neuromuskulära störningar, diabetes) eller i rehabiliteringsprocessen.

Elodie Ponsot har genom åren även bidragit mycket till utvecklingen av plattformen Sport Science lab.

Hon har 20 års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå inom idrottsfysiologi, molekylära bedömningar och vetenskapliga metoder på kandidat-, magister- och forskarnivå. Hon har också varit programansvarig för idrottsvetenskap och tränarprogrammet (2017-2019) vid enheten för idrottsvetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript