This page in English

Forskningsprojekt

Patofysiologi och fysisk aktivitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Muskeldysfunktion,muskelatrofi och metabola sjukdomar är frekventa comorbiditeter hos patienter med kroniska sjukdomar (t.ex. cancer,myopatier, diabetes och inflammatoriska sjukdomar), vilket leder till en minskad livskvalitet och förlust av autonomi.

Farmakologisk behandling och icke farmakoligisk intervention som tex fysisk aktivitet skulle kunna vara fördelaktigt för att reducera eller förhindra dessa muskel och metabola sjukdommar.

Detta projekt syftar till 1) att identifiera de molekylära mekanismer som bidrar till sjukdomsinducerad muskeldysfunktion, muskelatrofi och metabola sjukdommar 2) att identifiera potentiella terapeutiska interentioner (farmakologiska behandling och fysisk aktivitet) för att motverka dessa tillstånd.