This page in English

Forskningsprojekt

Fysiologiska förändringar och anpassningar till träning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Thomas Chaillou

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Många fysiologiska förändringar (t.ex. ökad hjärtfrekvens och syreupptag, produktion av metaboliter, ökat blodflöde till aktiva muskler etc.) inträffar under träning och påverkas av flera faktorer, såsom typ av träning, intensitet, varaktighet och omgivningsförhållanden. När träningen upprepas under en längre period (flera veckor / månader) resulterar det i långvariga träningsanpassningar (centrala och perifera fysiologiska anpassningar) och leder till förbättrad fysisk prestation. Det övergripande syftet med detta projekt är att bättre förstå de fysiologiska förändringarna och anpassningarna till träning, hos motionärer i alla åldrar och hos elitidrottare.