This page in English

Emma Nilsing Strid

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Emma Nilsing Strid
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Emma Nilsing Strid

Emma är medicine doktor och affilierad forskare vid Institutionen för Medicin på Örebro Universitet. Hon arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, verksamhetsutvecklare och forskare vid Enheten för kunskapsstyrning samt fysioterapeut inom primärvården, Region Örebro län.

Forskning
Emma disputerade 2013 vid Linköpings universitet med ett avhandlingsarbete som belyste sjukskrivningsprocessen. Forskningsintresset spänner mellan forskningsfrågor om långvarig smärta och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på primärvård och implementering. Emma är handledare till en doktorand och två pre-doktorander vid Örebro universitet samt en doktorand vid Linköpings universitet.

Undervisning
Emma är återkommande seminarieledare på forskarutbildningskursen General Scientific Methods in Medical Sciences och handledare på Vetenskapligt förhållningssätt, kurs för ST-läkare, basgruppshandledare på läkarprogrammet Örebro universitet och handleder fysioterapistudenter på magister- och masternivå vid Linköpings universitet. Hon har tidigare erfarenheter av undervisning vid Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdrag
Anlitas som refereegranskare i vetenskapliga tidskrifter inom främst occupational health och rehabilitering. Ordförande i Forskarkollegiet vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

 https://orcid.org/0000-0002-0483-8981

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Wåhlin, C. , Kvarnström, S. , Öhrn, A. & Nilsing Strid, E. (2020). Patient and healthcare worker safety risks and injuries: Learning from incident reporting. European Journal of Physiotherapy, 22 (1), 44-50.
Carlfjord, S. , Nilsing-Strid, E. , Johansson, K. , Holmgren, T. & Öberg, B. (2019). Practitioner experiences from the structured implementation of evidence-based practice in primary care physiotherapy: A qualitative study. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 25 (4), 622-629.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. & Öberg, B. (2014). Sickness certificates: what information do they provide about rehabilitation?. Disability and Rehabilitation, 36 (15), 1299-1304.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. , Berterö, C. & Öberg, B. (2013). Primary Healthcare Professionals' Experiences of the Sick Leave Process: A Focus Group Study in Sweden. Journal of occupational rehabilitation, 23 (3), 450-461.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. & Öberg, B. (2012). Sickness certificates in Sweden: did the new guidelines improve their quality?. BMC Public Health, 12.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. , Normelli, H. & Öberg, B. (2011). Description of functioning in sickness certificates. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (5), 508-516.

Artiklar, forskningsöversikter

Wåhlin, C. , Stigmar, K. & Nilsing Strid, E. (2021). A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-35.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nilsing Strid, E. (2013). The Sick Leave Process: Sick Leave Guidelines, Sickness Certificates, and Experiences of Professionals. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.

Konferensbidrag

Wåhlin, C. , Nilsing Strid, E. & Stigmar, K. (2019). Säkrare personförflyttningar: Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Konferensbidrag vid Fysioterapi 2019, Stockholm, Stockholm Waterfront Congress Centre, October 23-25, 2019..

Rapporter

Wåhlin, C. , Stigmar, K. & Nilsing Strid, E. (2019). Säkrare personförflyttningar: Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Arbetsmiljöverket (Kunskapssammanställning 2019:6).