This page in English

Emma Nilsing Strid

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Emma Nilsing Strid

Emma är affilierad forskare vid Institutionen för Medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Hon arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, och som fysioterapeut inom primärvården. Emma disputerade 2013 vid Linköpings universitet och avhandlingsarbetet belyste sjukskrivningsprocessen med avseende på kvalitet i läkarintyg samt primärvårdspersonals erfarenheter av sjukskrivningsprocessen. Forskningsintresset spänner mellan forskningsfrågor om säker arbetsmiljö för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal till vård av äldre personer inom primärvård. Emma samarbetar i olika projekt med andra forskare från Region Östergötland, Linköpings universitet och Lunds universitet.

Undervisning 
 Seminarieledare 1-2 ggr/termin vid läkarprogmmet, ORU

Uppdrag
Emma är bihandledare till en doktorand i forskarutbildning och ett par studenter på masternivå, samt anlitas som refereegranskare i vetenskapliga tidskrifter inom främst forskningsområdet återgång i arbete.

 https://orcid.org/0000-0002-0483-8981

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Wåhlin, C. , Kvarnström, S. , Öhrn, A. & Nilsing Strid, E. (2020). Patient and healthcare worker safety risks and injuries: Learning from incident reporting. European Journal of Physiotherapy, 22 (1), 44-50.
Carlfjord, S. , Nilsing-Strid, E. , Johansson, K. , Holmgren, T. & Öberg, B. (2019). Practitioner experiences from the structured implementation of evidence-based practice in primary care physiotherapy: A qualitative study. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 25 (4), 622-629.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. & Öberg, B. (2014). Sickness certificates: what information do they provide about rehabilitation?. Disability and Rehabilitation, 36 (15), 1299-1304.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. , Berterö, C. & Öberg, B. (2013). Primary Healthcare Professionals' Experiences of the Sick Leave Process: A Focus Group Study in Sweden. Journal of occupational rehabilitation, 23 (3), 450-461.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. & Öberg, B. (2012). Sickness certificates in Sweden: did the new guidelines improve their quality?. BMC Public Health, 12.
Nilsing Strid, E. , Söderberg, E. , Normelli, H. & Öberg, B. (2011). Description of functioning in sickness certificates. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (5), 508-516.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nilsing Strid, E. (2013). The Sick Leave Process: Sick Leave Guidelines, Sickness Certificates, and Experiences of Professionals. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.