This page in English

Emma Nilsing Strid

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2544

Emma Nilsing Strid
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Emma Nilsing Strid

Emma är medicine doktor och affilierad forskare vid Institutionen för Medicin på Örebro Universitet. Hon arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, verksamhetsutvecklare och forskare vid Enheten för kunskapsstyrning samt fysioterapeut inom primärvården, Region Örebro län.

Forskning
Emma disputerade 2013 vid Linköpings universitet med ett avhandlingsarbete som belyste sjukskrivningsprocessen. Forskningsintresset spänner mellan forskningsfrågor om långvarig smärta och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på primärvård och implementering. Emma är handledare till en doktorand och två pre-doktorander vid Örebro universitet samt en doktorand vid Linköpings universitet.

Undervisning
Emma är återkommande seminarieledare på forskarutbildningskursen General Scientific Methods in Medical Sciences och handledare på Vetenskapligt förhållningssätt, kurs för ST-läkare, basgruppshandledare på läkarprogrammet Örebro universitet och handleder fysioterapistudenter på magister- och masternivå vid Linköpings universitet. Hon har tidigare erfarenheter av undervisning vid Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdrag
Anlitas som refereegranskare i vetenskapliga tidskrifter inom främst occupational health och rehabilitering. Ordförande i Forskarkollegiet vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

 https://orcid.org/0000-0002-0483-8981

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter