This page in English

Emma Nilsing Strid

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: L2544

Emma Nilsing Strid
Forskningsämne

Om Emma Nilsing Strid

Emma är docent och affilierad forskare vid Institutionen för Medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Hon arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Lång erfarenhet av primärvård som fysioterapeut men för närvarande verksamhetsutvecklare vid Utvecklingsenheten, Region Örebro län.

Forskning
Emma disputerade 2013 vid Linköpings universitet med ett avhandlingsarbete som belyste sjukskrivningsprocessen. Forskningsintresset spänner mellan forskningsfrågor om långvarig smärta och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på primärvård och implementering. Emma är huvudhandledare till en doktorand vid Örebro universitet samt bihandledare till fyra doktorander, varav en vid Linköpings universitet.

Undervisning
Emma är återkommande seminarieledare på forskarutbildningskurserna General Scientific Methods in Medical Sciences och Research Ethics samt på Arbetsterapeutprogrammet. Tidigare handledare på Vetenskapligt förhållningssätt, kurs för ST-läkare, basgruppshandledare på läkarprogrammet Örebro universitet och har handlett fysioterapistudenter på magister- och masternivå vid Linköpings universitet. Under flera år undervisat vid Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdrag
Anlitas som refereegranskare i vetenskapliga tidskrifter inom främst occupational health och rehabilitering. Ordförande i Forskarkollegiet vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum och ledamot i Forskningskommittén, Region Örebro län. 

 https://orcid.org/0000-0002-0483-8981

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter