This page in English

Forskningsprojekt

Vård och arbetsskador - avvikelserapporering samt vårdpersonals erfarenheter av riskfyllda situationer för patient och vårdpersonal

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Emma Nilsing Strid

Hälso- och sjukvårdspersonal har hög risk för arbetsskador och 10-15% av alla patienter drabbas årligen av en vårdskada under sjukhusvistelsen. I denna studie intervjuades hälso- och sjukvårdspersonal om sina erfarenheter av situationer som varit riskfyllda för patient och personal med särskilt fokus på deras handlingar och känslor. Kritisk incident teknik användes.

Samarbetspartners

  • Axel Ros, Region Jönköping, hälsohögskolan/Jönköping akademi,
  • Charlotte Wåhlin, Region Östergötland, Linköpings universitet,
  • Susanne Kvarnström, Region Östergötland,