This page in English

Forskningsprojekt

Kvalitativa studier om upplevelser av arbetsförmåga och arbetssituation samt av att ha deltagit i ett internetbaserat träningsprogram för långvariga besvär efter whiplashskada

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Emma Nilsing Strid

Dessa kvalitativa studier ingår i ett större projekt, en multicenter RCT från Linköpings universitet, om nackspecifik träning vid långvariga besvär efter whiplashskada. Personer som deltagit i programmet intervjuas avseende upplevelser av arbetsförmåga och arbetssituation samt upplevelser av att träna med ett internetbaserat stöd.   

Samarbetspartners

  • Anna Hermansen, Med dr, Linköpings universitet,
  • Anneli Peolsson, professor, Linköpings universitet,
  • Gunnel Peterson, Med dr, Linköpings universitet, Region Sörmland,