This page in English

Eric Borgström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Om Eric Borgström

Mina huvudsakliga forskningsintressen handlar om skrivande, skrivundervisning och bedömning av skrivande. Vilka idéer om skrivande ger olika policydokument uttryck för? Vilka föreställningar om skrivande och skrivutveckling driver olika undervisnings- och bedömningspraktiker? Hur positioneras och positionerar sig elever och studenter i dessa praktiker? Som skrivforskare intresserar jag mig för hela utbildningssystemet – från förskoleklass till universitetet. Jag blir med jämna mellanrum anlitad som referee-granskare för nordiska tidskrifter, och har varit sakkunnig för lektorat, suttit betygsnämnd och varit andreopponent vid disputation.

Den största delen av min undervisning gör jag på grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. Där håller jag återkommande i kurser om exempelvis flerspråkighet, grammatik och textanalys, men också språkfärdighet och läs- och skrivdidaktik. Allra roligast i yrkesvardagen har jag när studenters nyvunna kunskaper leder dem till frågor som skakar om lite. Vad är egentligen svenska? Är svenskan något som finns, eller något vi gör? Eller både och? Och vad är överhuvudtaget språk, egentligen? Vi människor skapar ju betydelse med så många medel – ansiktsuttryck, tabeller och heltäckningsmattor för att nämna några – är det verkligen något särskilt med just verbalspråket?

Utöver forskning och undervisning är jag engagerad i programgruppen för grundlärarprogrammet och ledamot i HS-fakultetens kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter