This page in English

Eric Borgström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Borgström, E. (2012). Skrivförmåga på prov. Svensklärarföreningens årsskrift, 209-224.
Borgström, E. & Yassin, D. (2010). Tioåringar skriver nationellt prov. Texter om svenska med didaktisk inriktning, 7, 25-33.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Borgström, E. (2014). Skrivbedömning: om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Borgström, E. & Westman, M. (2017). Skrivbegreppet i Lgr11: En studie av grundskolans ämnesplan i svenska. I: Saga Bendegard, Ulla Melander Arttala, Maria Westman, Språk och Norm. Language and Norms: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016. Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016 (ss. 26-36). Uppsala, Sweden: ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

Rapporter