This page in English

Eva Georgii-Hemming

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303839

Rum: M3106, M3212

Eva Georgii-Hemming

Om Eva Georgii-Hemming

Arbetsområde

Prefekt.

Forskning och forskarutbildning musikvetenskap.

Undervisning och forskning i musikvetenskap och musikpedagogik.


Universitets- och Institutionsuppdrag

 


Internationella och nationella uppdrag

Ledamot forskningsnämnden, Kungl. Musikaliska akademien 2018–2020

Chair the International Society for the Philosophy of Music Education 2015–2017

Ledamot Kommittén för konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet 2016–2018

Editorial board member of international peer review journals

Action, Criticism, and Theory for Music Education
http://act.maydaygroup.org/

Beiträge empirischer Musikpädagogik
http://www.b-em.info/index.php?journal=ojs&page=index

Research Studies in Music Education
http://www.uk.sagepub.com/journals/Journal201863#tabview=title

Nordic Research in Music Education Yearbook
http://nnmpf.org/en/welcome-to-nnmpf/

 

Editor-in-chief
Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF) 2014-2015

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Georgii-Hemming, E. , Johansson, K. & Moberg, N. (2020). Reflection in Higher Music Education: What, Why, Wherefore?. Music Education Research.
Angelo, E. , Varkøy, Ø. & Georgii-Hemming, E. (2019). Notions of Mandate, Knowledge and Research in Norwegian Classical Music Performance Studies. Journal for Reserach in Arts and Sports Education, 3 (1), 78-100.
Georgii-Hemming, E. , Angelo, E. , Gies, S. , Johansson, K. , Rolle, C. & Varkøy, Ø. (2016). Artist or researcher? Tradition or innovation? Challenges for performing musician and arts education in Europe. Nordic Research in Music Education, 17 (5), 279-292.
Georgii-Hemming, E. & Kvarnhall, V. (2015). Music listening and matters of equality in music education. Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (STM–SJM), 97, 27-44.
Bagga-Gupta, S. , Ferm Thorgersen, C. , Georgii-Hemming, E. & Varkøy, Ø. (2014). Aesthetic and communicative experiences: building on the ideas of Christopher Small. Music Education Research.
Angelo, E. & Georgii-Hemming, E. (2014). Profesjonsforståelse: en innfallsvinkel til å profesjonalisere det musikkpedagogiske yrkesfeltet. Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 15.
Georgii-Hemming, E. & Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics. Philosophy of Music Education Review, 22 (2), 132-155.
Thorgersen, C. F. & Georgii-Hemming, E. (2012). Social networking and democratic practices as spheres for innovative musical learning. Yearbook of the National Society for the Study of Education (NSSE), 111 (1), 160-176.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Music education – a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music Education, 27 (1), 21-33.
Lilliedahl, J. & Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts. British Journal of Music Education, 26 (3), 257-271.
Georgii-Hemming, E. (2007). Hermeneutic knowledge: dialogue between experiences. Research Studies in Music Education, 29 (1), 13-28.
Georgii-Hemming, E. (2006). Personal experiences and professional strategies. Music Education Research, 8 (2), 217-236.
Larsson, C. & Georgii-Hemming, E. (). Improvisation i musikundervisningen: Tre lärares didaktiska förhållningssätt. Nordisk Musikkpedagogisk Forskning.
Johansson, K. & Georgii-Hemming, E. (). Processes of Academization in Higher Music Education: The case of Sweden. British Journal of Music Education.

Artiklar, forskningsöversikter

Larsson, C. & Georgii-Hemming, E. (2019). Improvisation in General Music Education: A literature review. British Journal of Music Education, 36 (1), 49-67.

Doktorsavhandlingar

Georgii-Hemming, E. (2005). Berättelsen under deras fötter: fem musiklärares livshistorier. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Moberg, N. & Georgii-Hemming, E. (2019). Musicianship: Discursive constructions of autonomy and independence within music performance programmes. I: Stefan Gies & Jon Helge Sætre, Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education (ss. 67-88). Oslo: Norges musikkhøgskole.
Rolle, C. , Angelo, E. & Georgii-Hemming, E. (2017). Mapping the methodological field of discourse analysis in music education research: A review study, part I. I: Alexander J. Cvetko, Christian Rolle, Musikpädagogik und Kulturwissenschaft: Music education and cultural studies (ss. 153-164). Münster: Waxmann Verlag.
Georgii-Hemming, E. & Kvarnhall, V. (2014). Musiklyssnande i undervisningen. I: Øivind Varkøy, Johan Söderman, Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 121-133). Lund: Studentlitteratur AB.
Georgii-Hemming, E. (2013). Meeting the challenges of music teacher education. I: Eva Georgii-Hemming, Pamela Burnard, Sven-Erik Holgersen, Professional knowledge in music teacher education (ss. 203-213). Farnham, Surrey: Ashgate.
Georgii-Hemming, E. (2013). Music as knowledge in an educational context. I: Eva Georgii-Hemming, Pamela Burnard, Sven-Erik Holgersen, Professional knowledge in music teacher education (ss. 19-37). Farnham, Surrey: Ashgate.
Georgii-Hemming, E. (2013). Preface. I: Eva Georgii-Hemming, Pamela Burnard, Sven-Erik Holgersen, Professional knowledge in music teacher education (ss. xvii-xviii). Farnham, Surrey: Ashgate.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2012). Music education: a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. I: Sidsel Karlsen, Lauri Väkevä, Future prospects for music education: corroborating informal learning pedagogy (ss. 97-114). London: Cambridge Scholars Publishing.
Georgii-Hemming, E. (2011). Shaping a music teacher identity in Sweden. I: Lucy Green, Learning, teaching, and musical identity: voices across cultures (ss. 197-209). Bloomington: Indiana University Press.
Georgii-Hemming, E. & Kvarnhall, V. (2011). YouTube som musikalisk erfarenhet. I: Claes Ericsson, Monica Lindgren, Perspektiv på populärmusik och skola (ss. 143-164). Lund: Studentlitteratur AB.
Georgii-Hemming, E. (2006). Musikalisk erfarenhet och Estetisk verksamhet. I: Nordisk musikkpedagogisk forskning: årbok (ss. 153-172). Oslo: Norges Musikkhøgskole.

Konferensbidrag

Georgii-Hemming, E. & Johansson, K. (2019). Reflection, artistic research and higher music education. Konferensbidrag vid 24th Conference of Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF 2019), Royal College of Music, Stockholm, Sweden, February 26-28, 2019.
Georgii-Hemming, E. & Johansson, K. (2017). Negotiating Critical Reflection: On research activities within performing musician programmes. Konferensbidrag vid The Tenth International Research in Music Education Conference, Bath Spa University, UK, April 24–27, 2017.
Georgii-Hemming, E. , Johansson, K. , Angelo, E. , Gies, S. , Rolle, C. & Varkøy, Ø. (2017). The construction of Academic Academies: Art, research and marketization as competing discourses. Konferensbidrag vid The 22nd conference of Nordic Network for Research in Music Education Academy of Music and Drama (NNMPF 2017), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, March 14–16, 2017.
Larsson, C. , Georgii-Hemming, E. , Siljamäki, E. , MacGlone, U. & Gravem Johansen, G. (2016). Challenges and Possibilities for Improvisation in Music Education: A symposium presenting different aspects of improvisation. Konferensbidrag vid European Education Research Association (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Ålander, J. & Georgii-Hemming, E. (2016). “The public foreigner” : Conceptualising migrant music research. I: BSA Annual Conference 2016. Konferensbidrag vid British Sociological Association 2016 Annual conference, Aston University, Birmingham, UK, April 6–8, 2016. BSA Publications Ltd.
Georgii-Hemming, E. (2015). Confusing quality with quantity: What can philosophy contribute to contemporary (music) education?. Konferensbidrag vid European Educational Research Association (ECER 2015), Budapest, Hungary, September 7–11, 2015.
de Boise, S. , Varkøy, Ø. , Rolle, C. & Georgii-Hemming, E. (2015). Contesting the Concept of ‘Activism’ in Music Education. Konferensbidrag vid 19th conference of Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF 2015), Activism in Music Education, Helsinki, Finland, March 3-5, 2015.
Larsson, C. & Georgii-Hemming, E. (2015). Staging Improvisation: Issues and Challenges in Action Research. Konferensbidrag vid The 9th International Conference for Research in Music Education (RIME). University of Exeter, Exeter, UK, April 14-18, 2015.
Georgii-Hemming, E. , Angelo, E. , Varkøy, Ø. & Rolle, C. (2015). The impact of academization on higher music education and the music profession. Konferensbidrag vid 10th Symposium of the International Society for the Philosophy of Music Education, Frankfurt am Main, Germany, 3–6 June 2015.
Georgii-Hemming, E. & Kvarnhall, V. (2015). What do you hear?: How music listening can promote fundamental values in education. Konferensbidrag vid 23rd European Association for Music in Schools (EAS) Conference. 25-28 March 2015, Rostock, Germany..
Angelo, E. , Georgii-Hemming, E. , Gries, S. , Johansson, K. , Varkøy, Ø. & Rolle, C. (2014). Academization and the music profession in higher music education: an analysis from a discourse theory perspective. Konferensbidrag vid The Germen Music Education Research Group, Annual conference. Neuwied-Engers, Germany, 10–12 October, 2014.
Georgii-Hemming, E. (2014). How mobile is man?: On social sounds of music. Konferensbidrag vid International Association for the Study of Popular Music (IASPM) 24–26 October 2014, Universität Siegen, Köln.
Georgii-Hemming, E. (2013). “A world of pluralism and diversity”… What?: Perspectives on diversity and uniformity, heterogeneity and homogeneity – and the question of content in general music education. Konferensbidrag vid Ninth International Symposium on the Philosophy of Music Education, Columbia University, New York.
Georgii-Hemming, E. (2013). The debate on (music) education quality: Aims and limitations. Konferensbidrag vid RIME. The 8th International Conference for Research in Music Education. Exeter, UK, 9-13th April 2013..
Georgii-Hemming, E. (2013). The Professional Knowledge of Music Teachers: Previous and future research. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education. Bergen, 27 February–1 March, 2013..
Georgii-Hemming, E. (2013). What is Quality?: The political debate on education and its implications for music education. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education. Bergen, 27 February–1 March, 2013..
Georgii-Hemming, E. (2012). Challenges for the music teacher profession. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education. Reykjavik, 21–24 February 2012.
Georgii-Hemming, E. (2012). Digital music and media use. Konferensbidrag vid Sixteenth Nordic Musicological Congress. 7–10 August, Stockholm..
Georgii-Hemming, E. (2012). Mobile identities: adults' use of music in digital media. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education. Reykjavik, 21–24 February, 2012..
Olausson, U. & Georgii-Hemming, E. (2012). Mobile identities: adults' use of music in digital media. Konferensbidrag vid International symposium on Mobile Communication: Mobile Internet, Locative Media, Mobility and Place.
Georgii-Hemming, E. (2012). Music in European classrooms: a comparison of two lessons from Sweden and Germany. Konferensbidrag vid Bundeskongress Musikunterricht, Weimar, Germany, 19–23 September.
Georgii-Hemming, E. (2011). Bildung, popular culture and music education: practical implications and a critical discussion of Swedish music education. Konferensbidrag vid World Views and an Education in Music: Can Bildung be Cultivated in the 21st Century? The 7th International Conference for Research in Music Education, Exeter, UK.
Georgii-Hemming, E. (2011). Music education as practical wisdom: student music teachers’ views on phronesis. Konferensbidrag vid The seventh international conference for research in music education, University of Exeter, 12-16 April 2011.
Georgii-Hemming, E. (2011). Popular music in school: beyond the familiar?. Konferensbidrag vid Symposium; Music education in Nordic schools – a critical examination from diversity and democracy perspectives. Nordic Network for Research in Music Education 2011.
Georgii-Hemming, E. & Johansen, G. (2010). Knowledge and music teacher education today. I: Werner Jank, International Society for Philosophy of Music Education The Eighth International Symposium on the Philosophy of Music Education. Konferensbidrag vid The Eighth International Symposium on the Philosophy of Music Education, Sibelius Academy, Helsinki, Finland, June 9-13, 2010.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Teaching music in our time - an appeal for active musicianship?. Konferensbidrag vid Nordic working seminar on the research on music teacher education. Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway, 6-8 December 2010.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). A transition from school music to music in school and back?. Konferensbidrag vid The Sixth International Research in Music Education Conference (RIME). University of Exeter, School of Education and LifeLong Learning, England. 14-18 April 2009.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). Teaching music in our time: A study of student teachers' reflections on participation, inclusion and the right to musical development in their school-based music teacher education. Konferensbidrag vid How does Research in Music Education Approach Music?Nordic Network for Research in Music Education. Örebro University, Sweden. 21-23 January 2009.
Georgii-Hemming, E. & Bouij, C. (2008). National and local perspectives on transition in music education after World War II. Konferensbidrag vid Kūrybos erdvės, The Spaces of Creation, Siauliai University, Litauen.
Georgii-Hemming, E. (2008). Views of music as theory and practice: understanding music within music teacher education. I: Proceedings of the IX International Symposium, November 8–10, 2007, University of Miami. Konferensbidrag vid The IX RAIME International Symposium, November 8–10, 2007, University of Miami (ss. 32-42). Miami: Frost School of Music, University of Miami.
Georgii-Hemming, E. (2006). Music as experience inside and outside school. I: Bengt Olsson, RAIME : research alliance of institutions for music education proceedings of the eight international symposium held at Schaeffergaarden, Copenhagen September 29-October 1, 2005. Konferensbidrag vid Eight International Symposium held at Schaeffergarden, Copenhagen, September 29 - October 1, 2005 (ss. 123-134). Göteborg: Göteborgs universitet.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Varkøy, Ø. (ed.) , Georgii-Hemming, E. (ed.) , Kallio, A. (ed.) & Pio, F. (ed.) (2018). Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok 18. Oslo: Norges musikkhøgskole (Nordisk musikkpedagogisk forskning 18).
Georgii-Hemming, E. (ed.) , Burnard, P. (ed.) & Holgersen, S. (ed.) (2013). Professional knowledge in music teacher education. Farnham: Ashgate.
Georgii-Hemming, E. (ed.) (2007). Kunskapens Konst: Vänbok till Börje Stålhammar (300ed.). Örebro: Musikhögskolan (Skriftserie Forskning. Musikhögskolan Örebro universitet 2007:1).