This page in English

Forskningsprojekt

Akademisering av musikerutbildningar - förhandlingar om kunskap och kompetens

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Eva Georgii-Hemming

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Musikerutbildningar har tidigare betraktats som professionsutbildningar med en distinkt uppgift, att utbilda musiker. Hantverksskicklighet och det konstnärliga utövandet har stått i fokus. Genom en akademisering utmanas nu denna expertkultur. Institutionerna lever under ökade krav på forskningsaktiviteter och studenterna vistas i en miljö där vetenskaplig, konstnärlig och praktisk kunskap konfronterar varandra.

Studenter som påbörjar en musikerutbildning möts således av en rad frågor relaterade till hur musicerande och konstnärlig praktik sammanfogas med forskning och kritisk reflektion. Projektet inriktas mot att undersöka musikerstudenters syn på kunskap och kompetens i relation till sin utbildning och att kartlägga hur dessa föreställningar förhandlas.

Forskningen bedrivs i nära samverkan med projektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education (DAPHME).