Forskningsprojekt

Musik i förskolan i ett mångkulturellt område

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I studien ingår tre förskolor som ligger i ett mångkulturellt område där nästan samtliga barn på förskolorna är flerspråkiga. Två av förskolorna i studien har valt att låta musiken vara utgångspunkt i undervisning och lärande, specifikt för att stimulera språkutvecklingen. Musikaktiviteter beskrivs som redskap för språkstimulering därför att barnen uppfattas delaktiga och kommunikativa i dessa aktiviteter också när orden inte räcker till.

Ansvarig för projektet var Maria Westvall.

Forskare